Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

8.166 θέσεις τακτικού προσωπικού μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 8.166 θέσων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α.

  • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης άρχισε στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
  • Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άρχισε στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 9 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (μετά από παράταση).
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Aναλυτικότερα ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου