Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

ΟΑΕΔ: Έναρξη προγράμματος επιχορήγησης εργοδοτικών εισφορών για 40.000 θέσεις εργασίας

Με την Δημόσια Πρόσκληση 14/2017 ο ΟΑΕΔ καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και απασχολούν αμειβόμενους εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας».
Το πρόγραμμα επιχορηγεί τις εργοδοτικές εισφορές μέχρι του ποσού των 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης. Επίσης το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για το Δώρο Χριστουγέννων ανέρχεται στα 350 ευρώ και για το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας σε 175 ευρώ.

Προϋπόθεση για την επιδότηση των συγκεκριμένων θέσεων αποτελεί η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας της επιχείρησης για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα, δηλαδή για δεκαοκτώ (18) μήνες (εκ των οποίων οι δώδεκα μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι  μήνες σε δέσμευση).

Η υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται από την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Το πρόγραμμα θα βαρύνει το προϋπολογισμό με το ποσό των 156,8 εκατ. ευρώ του ΟΑΕΔ 2018-2020. Πιο αναλυτικά, για το έτος 2018 το κόστος ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ, για το έτος 2019 σε 60.000.000 ευρώ και για το έτος 2020 σε 36.800.000 ευρώ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου