Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

5 - 6 Οκτωβρίου 2017, ΕΒΕΑ: Erasmus for Young Entrepreneurs


Το Ευρωεπιμελητήριο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονΕκτελεστικό Οργανισμό για τις ΜΜΕ (EASME) και τα Τοπικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος «Erasmus for Young Entrepreneurs» στην Ελλάδα:
  • Ακαδημία Επιχειρηματικότητας
  • ΑΠΟΨΗ - Υπηρεσίες Πληροφορικής και Εκπαίδευσης Α.Ε.
  • ASSET Τεχνολογική 
  • Ελληνο - Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
  • Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
  • Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
  • Ολυμπιακή Εκπαιδευτική
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
διοργανώνει τη Συνάντηση Δικτύωσης (Networking Meeting) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τοπικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος στην Αθήνα, στις 5 - 6 Οκτωβρίου 2017.

Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από περισσότερα από 170 Τοπικά Σημεία Επαφής από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις ΜΜΕ (EASME), του Ευρωεπιμελητηρίου και σημαντικούς εκπροσώπους της Ελληνικής Επιχειρηματικής Κοινότητας.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) – Ακαδημίας 7, Αθήνα.

Το Πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs λειτουργεί από το 2009 και έχει συμβάλλει σε περισσότερες από 4.500 μετακινήσεις υφιστάμενων ή δυνητικών επιχειρηματιών σε επιτυχημένες επιχειρήσεις του Εξωτερικού για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών και την καλλιέργεια επιχειρηματικών δικτυώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου