Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών

Την πλήρωση άμισθης θέσης Πρακτικής Άσκησης (20 ωρών/εβδομάδα, πρωινές ώρες) επί 6 μήνες (1/10/17-31/3/18) προκηρύσσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Απαιτούμενα προσόντα

α. Τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ (θα προτιμηθούν κάτοχοι μεταπτυχιακού στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα)

β. Γνώση και εμπειρία σε τουλάχιστον 2 από τους παρακάτω τομείς:

– Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική

– Migration governance

– Ελληνική και ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική

(Δεν θα εξεταστούν αιτήσεις που δεν πληρούν σπουδές ή εμπειρία σε τουλάχιστον 2 από τους 3 τομείς)

γ. Προϋπηρεσία στην υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων ή στην διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων

δ. Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά (γραπτά και προφορικά). Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

ε. Γνώση χρήσης υπολογιστή, διαδικτύου – (άριστη γνώση Microsoft Word και Excel). Γνώση επικαιροποίησης ιστοσελίδας και χρησιμοποίησης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Κύρια καθήκοντα:
  • Διοικητική και ερευνητική υποστήριξη στον Πρόεδρο του Κέντρου
  • Υποστήριξη στη διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων
  • Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης θα δοθεί βεβαίωση απασχόλησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 11η Σεπτεμβρίου 2017

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμπληρώσουν την αίτηση επισυνάπτοντας τα αντίστοιχα πτυχία/βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δεν απαιτείται επικύρωση στην παρούσα φάση) και το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jmcenter-athens@pspa.uoa.gr

ΣΗΜ.: Δεδομένου ότι οι ώρες εργασίας θα είναι πρωινές, δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί ενδιαφερόμενοι με παράλληλη πρωινή απασχόληση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου