Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Erasmus Για Νέους Επιχειρηματίες, Αθήνα 5 & 6 Οκτωβρίου 2017


Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τα λοιπά Τοπικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος «Erasmus for Young Entrepreneurs» στην Ελλάδα – ΑΠΟΨΗ – Υπηρεσίες Πληροφορικής και Εκπαίδευσης Α.Ε., ASSET Τεχνολογική, Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ολυμπιακή Εκπαιδευτική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διοργανώνει τη Συνάντηση Δικτύωσης (Networking Meeting) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τοπικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος στην Αθήνα, στις 5-6 Οκτωβρίου 2017.

Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από περισσότερα από 170 Τοπικά Σημεία Επαφής από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις ΜΜΕ (EASME), του Ευρωεπιμελητηρίουκαι σημαντικούς εκπροσώπους της Ελληνικής Επιχειρηματικής Κοινότητας.

Το Πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs λειτουργεί από το 2009 και έχει συμβάλλει σε περισσότερες από 4.500 μετακινήσεις υφιστάμενων ή δυνητικών επιχειρηματιών σε επιτυχημένες επιχειρήσεις του Εξωτερικού για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών και την καλλιέργεια επιχειρηματικών δικτυώσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου