Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 230 θέσεις αορίστου χρόνου στην υπηρεσία ασύλου


Ξεκινούν από 15 Ιουνίου οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 6Κ/2017 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 203 θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 15 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι θέσεις της προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Α' Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
, (133) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ. 

Β' Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), (14) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 

Γ' Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), (56) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου