Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Επόπτες φιλοξενίας, διερμηνείς και κοινωνικοί λειτουργοί


Δεκαπέντε προσλήψεις θα πραγματοποιήσει η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή «Πλοηγός», ως εταίρος έργου που χρηματοδοτεί η Yπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο του έργου για την προσωρινή στέγαση προσφύγων.

Οι θέσεις κατανέμονται σε επτά ειδικότητες, από τις οποίες οι πολυπληθέστερες είναι οι εξής:

• Διερμηνέων αραβικής γλώσσας, τέσσερις θέσεις,

• ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, τρεις θέσεις, και

• ΔΕ Εποπτών Φιλοξενίας, τέσσερις θέσεις.

Από μία θέση αντιστοιχεί στις ειδικότητες ΠΕ Ψυχολόγου, ΠΕ Κοινωνιολόγου, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και ΔΕ Οδηγού. Πέραν των τυπικών προσόντων, οι υποψήφιοι θα λάβουν επιπλέον μόρια με βάση τη γνώση δεύτερης -εκτός της αγγλικής- ξένης γλώσσας, τη γνώση Η/Υ, την εργασιακή εμπειρία τους με πρόσφυγες, μετανάστες και παλιννοστούντες για πάνω από τρεις μήνες και την εθελοντική εργασία σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο τη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Αιτήσεις έως τις 3 Μαΐου.

Πληροφορίες: www.ploigos-ea.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου