Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Στις 29 Μαΐου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για 257 προσλήψεις τακτικών υπαλλήλων στην Υγεία


Ο διαγωνισμός (προκήρυξη 5Κ/2017), ο οποίος θα ολοκληρωθεί στις 13 Ιουνίου 2017, πήρε αριθμό ΦΕΚ 16/09.05.2017, τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, και προβλέπει την κάλυψη 144 θέσεων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 59 θέσεων τεχνολογικής και 54 θέσεων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα, καθώς και το Αρεταίειο Νοσοκομείο, τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Οι επιτυχόντες θα επιλεγούν από 43 ειδικότητες, εκ των οποίων η πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις:

• ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, 39 θέσεις,

• ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 31 θέσεις, και

• ΤΕ Πληροφορικής, 17 θέσεις.

Από 15 θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες ΔΕ Ηλεκτρολόγων και ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ενώ θα προσληφθούν 14 υποψήφιοι ειδικότητας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, από δώδεκα ΠΕ Πληροφορικής και ΔΕ Μαγείρων, καθώς και από εννέα θέσεις ΔΕ Κλιβανιστών-Απολυμαντών.

Επίσης, θα επιλεγούν επτά Λογιστές ΤΕ και επτά Υδραυλικοί ΔΕ, καθώς και πέντε Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, πέντε Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ, πέντε Θερμαστές ΔΕ και πέντε Οδηγοί ΔΕ.

Από τέσσερις θέσεις κατανέμονται στις ειδικότητες: ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων και ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, από τρεις στις ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΔΕ Πληροφορικής και Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΠΕ Νοσηλευτικής και ΠΕ Οικονομικού. Παράλληλα, ζητούνται από δύο Κοστολόγοι ΠΕ, Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕ, Ηλεκτρονικοί ΤΕ, Τεχνικοί Αμαξωμάτων ΔΕ, Κτηνίατροι ΠΕ, πτυχιούχοι Στατιστικής ΠΕ, Ψυκτικοί ΔΕ και Τηλεφωνητές ΔΕ.

Οι ειδικότητες όπου αντιστοιχεί από μία θέση είναι οι ακόλουθες: ΠΕ Ειδικού Παιδαγωγού, ΠΕ Επιστήμης Υπολογιστών, ΠΕ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΤΕ Μηχανολόγου, ΤΕ Ιατρικών Οργάνων και ΔΕ Μηχανολόγου. Ας σημειωθεί ότι για την ειδικότητα Τηλεφωνητών, οι θέσεις θα καλυφθούν από τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των υπουργείων Εργασίας, Παιδείας και κάθε άλλης δημόσιας Αρχής.

Τα δικαιολογητικά
Εκτός από τους απαραίτητους τίτλους σπουδών που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, στα κριτήρια που οφείλουν να πληρούν, περιλαμβάνονται: πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επαγγελματικές ταυτότητες, άδειες άσκησης επαγγέλματος και βεβαιώσεις εγγραφής στα αντίστοιχα επαγγελματικά σωματεία, καθώς και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ανάλογα με τα ζητούμενα κάθε θέσης.Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 13 Ιουνίου 2017 ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, ενώ η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, συνοδευόμενη από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), έως τις 16 Ιουνίου 2017, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Τ.Θ. 14308, Τ.Κ. 11510, Αθήνα, με την ένδειξη «Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2017», αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν οι υποψήφιοι.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου