Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

71 νομικοί, πτυχιούχοι Πληροφορικής και ψυχολόγοι στην Υπηρεσία Ασύλου


Εβδομήντα μία θέσεις εποχικού προσωπικού προκήρυξε η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

71 νομικοί, απόφοιτοι Πληροφορικής και ψυχολόγοι στην Υπηρεσία Ασύλου 

Οι θέσεις κατανέμονται σε πέντε ειδικότητες της Πανεπιστημιακής, της Τεχνολογικής και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής:

• ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, 56 θέσεις,

• ΔΕ Τεχνιτών Συντηρητών Κτιρίων, δύο θέσεις,

• ΤΕ Πληροφορικής (hardware), δέκα θέσεις,

• ΠΕ Ψυχολόγων, δύο θέσεις, και

• ΠΕ Μεταφραστών, μία θέση.

Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τα Περιφερειακά Γραφεία ή τα Αυτοτελή Κλιμάκια των Νομών Αττικής, Κορινθίας, Χίου, Θεσσαλονίκης, Λέσβου, Δωδεκανήσου, Εβρου, Δράμας και Σάμου. Θα συνάψει δε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσής τους.

Τα καθήκοντα

Οι εργαζόμενοι θα απασχολούνται στενά με αλλοδαπούς αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες και έχουν πολύ διαφορετικά πολιτισμικά και μορφωτικά υπόβαθρα.

Μεταξύ άλλων θα εξετάζουν αιτήματα διεθνούς προστασίας, γεγονός που σημαίνει κυρίως τη διαρκή επαφή με τους αιτούντες, τη διαχείριση των εν λόγω πληθυσμών, τη λήψη συνέντευξης, εξέτασης των κριτηρίων υπαγωγής των αιτούντων στο καθεστώς διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές προσφυγικό δίκαιο και τις κοινοτικές οδηγίες και, τέλος, τη λήψη της απόφασης σε α’ βαθμό.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 3 Απριλίου και λήγει στις 11 Απριλίου 2017. Πληροφορίες: 210 6988582 και 210 6988612.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου