Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»: 68 υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες


Συγκεκριμένα, θα απονεμηθούν 68 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες (PhD) και υποψήφιους συνεργαζόμενους ερευνητές για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών, και σε υποψήφιους μεταδιδάκτορες για τρία χρόνια.

Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση υποτροφίας/εργασίας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε συνεργασία με έναν ερευνητή του Κέντρου, ο οποίος θα δηλώσει ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη και εξασφαλίζει τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 28 Φεβρουαρίου με θέμα: «Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2016-2672 Προκήρυξη», στη διεύθυνση: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Πληροφορίες: 210 6503022 και smagki@central.demokritos.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου