Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Προσλήψεις 55 διοικητικών υπαλλήλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με την υποδοχή και τη διεκπεραίωση αιτήσεων διαπίστευσης και έκδοσης καρτών εισόδου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας

Γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων 55 διοικητικών υπαλλήλων διαπίστευσης και υποδοχής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους διαπίστευσης/υποδοχής για τη στελέχωση γραφείων υποδοχής και τη διεκπεραίωση αιτήσεων διαπίστευσης και έκδοσης καρτών εισόδου. Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να φορούν στολή που θα παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ταξιδεύουν στους τρεις τόπους εργασίας του (Βρυξέλλες, Στρασβούργο και Λουξεμβούργο) και να εργάζονται σε βάρδιες.

Η προκήρυξη αφορά δύο βαθμούς, τον SC 1 στον οποίο θα προσληφθούν 45 άτομα και τον SC 2 που αφορά 10 θέσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν βαθμό.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο επίπεδο B2 στην αγγλική, ή στη γαλλική, ή στη γερμανική γλώσσα και να έχουν ολοκληρώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο) και συνδεόμενες άμεσα με τη φύση των καθηκόντων τους.

Εναλλακτικά μπορούν να διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο να παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και τριετή επαγγελματική πείρα, ή επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και τριετή επαγγελματική πείρα, ή τέλος επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 8 ετών συνδεόμενη άμεσα με τη φύση των καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu πριν από τις 6 Σεπτεμβρίου (στις 12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών).

Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων
Αξίζει να σημειωθεί πως σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη ένας διαγωνισμός της EPSO, που αφορά στην πρόσληψη 38 επιτυχόντων στην ειδικότητα Τεχνικοί Οπτικοακουστικών Μέσων και Συνεδριάσεων. Οι Τεχνικοί Οπτικοακουστικών Μέσων και Συνεδριάσεων είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων, για την επεξεργασία ήχου και εικόνας σε πολυμεσικές/οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις ή συνεδριάσεις, ή για την οργάνωση της επιχειρησιακής υποστήριξης για μεγάλο αριθμό αιθουσών συνεδριάσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η ενάτη Αυγούστου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://jobs.eu-careers.eu


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου