Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Τέσσερα βήματα για τη δημιουργία κουλτούρας καινοτομίαςΑπό Américo Mateus, faculty and IDEAS(R)EVOLUTION research Coordinator in Europeia - IADE-U - Portugal. Entrepreneur in the fields of Design and Innovation, Social Innovation and Creativity Evangelist 

Η προσέγγισή μας στην καινοτομία αφορά αποκλειστικά και μόνο τον άνθρωπο! Ο άνθρωπος είναι αυτός που καθιστά εφικτή μια αυτοβιώσιμη κουλτούρα καινοτομίας σε κάθε οργανισμό. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει σύστημα, μεθοδολογία ή διαδικασία καινοτομίας που να μπορεί να υλοποιηθεί επιτυχώς στους κόλπους ενός οργανισμού αν ο υπολογισμός, η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η εστίασή τους δεν έχουν ως γνώμονα τον ανθρώπινο παράγοντα. Ακολουθήστε αυτά τα τέσσερα βήματα για να δημιουργήσετε μια πραγματικά καινοτομική κουλτούρα στον οργανισμό σας:

1. Σε κάθε οργανισμό η καινοτομία τροφοδοτείται από τη δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα είναι μια δεξιότητα που βασίζεται στον άνθρωπο. Γι' αυτό και είναι το πρώτο αναγκαίο βήμα ώστε οι σπόροι της δημιουργικότητας να μπορέσουν να δώσουν καρπούς εντός του οργανισμού. Σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι είναι δημιουργικοί. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να πιστέψουν στον εαυτό τους και στις δημιουργικές τους δεξιότητες και ικανότητες—πρέπει να διακατέχονται από αυτοπεποίθηση.

2. Η καινοτομία επίσης απαιτεί διοικητική δέσμευση και οργανωτική σχεδίαση. Γι' αυτό και το δεύτερο βήμα, ύστερα από ενδελεχή διάγνωση του οργανισμού, είναι η υποβοήθηση της διευθυντικής ομάδας με τη δημιουργία μιας κουλτούρας στους κόλπους του οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό λογικά θα δοθούν και θα ενισχυθούν τα κίνητρα για καινοτομία και θα ενθαρρυνθούν όλα τα μέλη της ομάδας ώστε να συμμετάσχουν στη σχεδίαση και στην υλοποίηση νέων διαδικασιών και συστημάτων καινοτομίας.

3. Η καινοτομία μπορεί να καταστεί εφικτή με την υποστήριξη διαδικασιών μάθησης και μέσω της θέσπισης μιας σαφούς στρατηγικής πορείας. Γι' αυτό και το τρίτο βήμα είναι ο καθορισμός στρατηγικών αντικειμενικών στόχων που κάνουν βιώσιμη την προσπάθεια για καινοτομία. Γνωρίζουμε καλά ότι ο δημιουργικοί σημερινοί εργαζόμενοι ζητούν κίνητρα για την προσωπική τους εξέλιξη. Επομένως, μπορούμε να τους βοηθήσουμε να εμβαθύνουν στις μαθησιακές τους ικανότητες και να προσαρμόσουν ατομικούς και συλλογικούς τρόπους μάθησης στο δικό τους μαθησιακό προφίλ. Στη συνέχεια, τίθενται σε λειτουργία διαφορετικές μορφές ατομικής και συλλογικής μάθησης και υποστηρίζεται η καινοτομική δυνατότητα του οργανισμού. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο οργανισμός μπορεί να αναπτυχθεί υγιώς και ώριμα, στο πλαίσιο ηθικών και κοινωνικών αξιών, με σκοπό και σημασία για την οικονομική εξέλιξη της κοινότητας, οπότε δημιουργείται αξία για τις τοπικές κοινότητες.

4. Η συνεχής ροή καινοτομίας σε κάθε οργανισμό αφορά αποκλειστικά και μόνο την κουλτούρα και την αλλαγή. Το τέταρτο βήμα έχει στόχο τη διατήρηση των προσπαθειών κάθε οργανισμού για καινοτομία, με την ενσωμάτωσή τους σε μια συστημική, ολιστική και συνεχή διαδικασία. Στον σύγχρονο κόσμο οι οργανισμοί απαιτείται να έχουν την ποιότητα που θα τους επιτρέπει να προσαρμόζονται διαρκώς στις αλλαγές. Πιστεύουμε ότι η καλύτερη λύση είναι η ιχνηλάτηση του DNA του οργανισμού. Η λύση αυτή αποτελεί από μόνη της το μοντέλο ή τη διαδικασία που ενδείκνυται πλήρως για τη συμμετοχή εσωτερικών εργαζομένων και εξωτερικών ενδιαφερόμενων στη δυναμική αυτή.

Με τα τέσσερα αυτά βήματα οι οργανισμοί μπορούν να αναδομηθούν και να αναπτύξουν τη δική τους κουλτούρα καινοτομίας. Αλλά η βασική δομή πρέπει να βασίζεται πάντοτε στα εμπλεκόμενα άτομα, από τους εργαζόμενους ως τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου