Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: προσλήψεις 39 νοσοκόμων, νοσηλευτων και κοινωνικών λειτουργών


Τριάντα εννέα προσλήψεις επικουρικού προσωπικού θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 31 ΔΕ Βοηθοί Νοσοκόμων, 2 ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών, 3 ΤΕ Νοσηλευτικής, 1 ΤΕ Διατροφολόγος, 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και 1 ΠΕ Μηχανολόγος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Παπαρρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στα τηλ.: 2313054852 έως και 856.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου