Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Διαγωνισμός Educational Business Awards 2016 για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς


Ενδεικτικές κατηγορίες βράβευσης αποτελούν: η Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία, η Ψηφιακή Εκπαίδευση, η Γαλούχηση της Ηγεσίας, η Νεανική Επιχειρηματικότητα, η Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας, η Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης, η Καταπολέμηση του Σχολικού Εκφοβισμού και άλλες.

Ένας νέος διαγωνισμός, με τίτλο Educational Business Awards, έρχεται να επιβραβεύσει τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς που συστηματικά επενδύουν και καινοτομούν σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, σε μια σειρά από επιμέρους κατηγορίες βραβείων, είναι η 26η Φεβρουαρίου 2016. 

Σκοπός των βραβείων είναι:

  • Η επιβράβευση των εκπαιδευτικών οργανισμών που επιτυγχάνουν να δημιουργήσουν και να διαθέσουν στους διδασκόμενους υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία.
  • Η ανάδειξη της σημαντικής συμβολής της επιχειρηματικότητας, που επενδύει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, εντός των οποίων γαλουχείται το ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος.
  • Η προβολή των επιμέρους δράσεων και πρακτικών που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.
  • Η προτροπή των εκπαιδευτικών οργανισμών σε συνεχόμενη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών τους.Ενδεικτικές κατηγορίες βράβευσης αποτελούν: η Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία, η Ψηφιακή Εκπαίδευση, η Γαλούχηση της Ηγεσίας, η Νεανική Επιχειρηματικότητα, η Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας, η Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης, η Καταπολέμηση του Σχολικού Εκφοβισμού και άλλες. Μπορούν να συμμετέχουν με υποψηφιότητες όλοι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και φορείς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα ειδικά σχολεία, που έχουν να παρουσιάσουν καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση και τις παρελκόμενες υπηρεσίες.
H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας επιλέχθηκαν με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης. Το online σύστημα υποδοχής υποψηφιοτήτων έχει ήδη αρχίσει να δέχεται υποψηφιότητες και η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016. Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες των βραβείων και δηλώστε τις υποψηφιότητές σας στο www.educationbusinessawards.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής: Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλοι οι Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα Ειδικά Σχολεία, καθώς και άλλοι φορείς με εκπαιδευτική δραστηριότητα ή φορείς που ενισχύουν την εκπαίδευση, που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση και τις παρελκόμενες υπηρεσίες. Κάθε Υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνος για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά ο Υποψήφιος. Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες. Ο Υποψήφιος με την υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία και τη συμμετοχή, συμφωνεί με τη διαδικασία αξιολόγησης και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

Ζητούμενα για την υποβολή της υποψηφιότητας:
  • Περιγράψτε τo έργο (τη δράση ή την επένδυση) για το οποίο υποβάλλετε υποψηφιότητα, αναφέροντας τα ποιοτικά και τα ποσοτικά αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και συγκεκριμένες ανάγκες του εκπαιδευτικού ιδρύματος (ή των διδασκόντων).
  • Περιγράψτε το όραμα και τους στόχους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
  • Αναφέρατε την αξιοποίηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και την καινοτομία που αναπτύξατε.
  • Περιγράψτε ποιες ήταν οι προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε.
  • Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας.O Διαγωνισμός διοργανώνεται από τα περιοδικά Marketing Week και ΗR Professional. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες, τα βραβεία, την κριτική επιτροπή και τους όρους συμμετοχής στα Educational Business Awards 2016 ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.educationbusinessawards.gr.


www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εducation Business Awards 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου