Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Πώς ο manager θα βγάλει τον καλύτερο εαυτό των στελεχών του


Όλοι πλέον το αναγνωρίζουν. Σε περιόδους ριζικών αλλαγών και σοβαρών κρίσεων, ο ανθρώπινος παράγοντας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της επιτυχίας ή της αποτυχίας τους. Μία από τις διαστάσεις των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού –στην οποία όλο και περισσότερο εστιάζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις– είναι το πώς μπορούν να παρακινούν τους ανθρώπους τους.

Οι πρώτες απόψεις για την Παρακίνηση στηρίχθηκαν στη θέση ότι ο ικανοποιημένος εργαζόμενος είναι και παραγωγικός. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στις συνθήκες εργασίας αλλά, παρόλο που η ικανοποίηση και η παραγωγικότητα φαίνονταν να συνυπάρχουν, ποτέ δεν αποδείχθηκε αν η ικανοποίηση δημιουργούσε παραγωγικότητα ή αντίστροφα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι θεωρίες του «καρότου», δηλαδή των διαδοχικών επιβραβεύσεων, της εργασίας και αμοιβής με το κομμάτι. Είναι γνωστές οι ιδεολογικές αλλά και πρακτικές επιφυλάξεις που μπορεί να έχει κάποιος με την άποψη αυτή. Πρακτικά, είναι πλέον σπάνιες οι εργασίες στις οποίες μπορεί να μετρηθεί η ατομική απόδοση και δεν είναι καθόλου βέβαιον αν η αύξηση της ατομικής ή ακόμη και της ομαδικής απόδοσης  σημαίνει και μεγαλύτερη συνολική παραγωγικότητα.

Η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων είναι φαινόμενο πιο σύνθετο από την απόδοση των εργαζομένων και μόνο επικίνδυνα ημιμαθείς μπορεί να μη διακρίνουν τη διαφορά.

Έτσι, φθάσαμε στις πιο σύγχρονες θεωρίες: της Ανάγκης. Οι ανάγκες δημιουργούν κίνητρα δράσης για την ικανοποίησή τους. Αυτές οι ανάγκες δεν είναι συνειδητοποιημένες. Σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν πολλές ανάγκες που συναγωνίζονται για τη συμπεριφορά. Η ανάγκη με τη μεγαλύτερη δύναμη σε κάθε στιγμή καθορίζει την δράση του. Η παρακινητική δύναμη των αναγκών είναι αντιστρόφως ανάλογη με το βαθμό ικανοποίησης. Οι άνθρωποι αλλάζουν συμπεριφορά όταν επιδιώκουν να ικανοποιήσουν μία ανάγκη τους.

Συνεπώς, θα μπορέσετε να τους παρακινήσετε μόνο αν μάθετε τις πραγματικές ανάγκες τους. Αυτό προϋποθέτει αυθεντική επικοινωνία, ιδιαίτερη προσπάθεια να τους γνωρίσετε βαθύτερα και ουσιαστικότερα.

Σε περιόδους κρίσεως, όπως σήμερα, τεράστιος είναι και ο ρόλος της εμπιστοσύνης που μπορεί να εμπνεύσει η ηγετική ομάδα στους ανθρώπους τους οποίους πρέπει να παρακινήσει.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου