Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας για το περιβάλλον


Tην προκήρυξη του νέου κύκλου των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment) ανακοίνωσε σήμερα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΕΠΠΕ Αντώνης Παπαδάκης, τα βραβεία διοργανώνονται για 6η συνεχόμενη φορά στην Ελλάδα κατόπιν ανάθεσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment).

Επίσης, ο κ. Παπαδάκης ανακοίνωσε την προκήρυξη για δεύτερη φορά των Ελληνικών Βραβείων Περιβάλλοντος.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, απονέμονται σε επιχειρήσεις που συνδυάζουν με επιτυχία την καινοτομία με την οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η τελευταία πανευρωπαϊκή απονομή έλαβε χώρα πριν από ένα χρόνο στην Λυών, όπου συμμετείχαν συνολικά 152 επιχειρήσεις από 24 χώρες, εκ των οποίων 12 ήταν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες βραβεύτηκαν στην Αθήνα σε ειδική τελετή τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Από το τρέχον έτος τα βραβεία έχουν προσαρμοστεί στο εξελισσόμενο γενικό πολιτικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής, απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για τη στήριξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η εθελοντική συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα θα σταθεί πολύτιμος αρωγός στις προσπάθειες σεβασμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η παροχή αξιόπιστων και διάφανων πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά αειφορίας προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται ένα σημαντικό επιχειρηματικό εργαλείο.

Τα βραβεία αντανακλώντας τη νέα αυτή ευρωπαϊκή οδηγία, λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά σχήματα πιστοποίησης όπως το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) και το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (European Ecolabel), μαζί με άλλα παρόμοια εργαλεία, ως στοιχεία που αποδεικνύουν τη δέσμευση του υποψηφίου να αναπτύξει και να εφαρμόσει πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε δύο από τις 4 κατηγορίες των Βραβείων, όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω.

Παρουσιάζοντας αναλυτικότερα τα βραβεία ο κ. Κώστας Κρεμαλής Γ. Γραμματέας ΠΑΣΕΠΠΕ τόνισε ότι τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απονέμονται στις παρακάτω 4 κύριες κατηγορίες και σε μια υποκατηγορία.

1. Βραβείο Οργάνωσης & Διοίκησης (Management Award).

2. Βραβείο Προϊόντος & Υπηρεσιών (Products & Services Award).

3. Βραβείο Διεργασίας (Process Award).

4. Βραβείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Συνεργασίας (International Business Cooperation Award).

Σημειώνεται ότι οι βραβευθέντες στις παραπάνω κατηγορίες διαγωνίζονται και στην υποκατηγορία: Βραβείο Επιχειρηματικότητας & Βιοποικιλότητας (Business & Biodiversity Award).

Στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να διαγωνισθούν και στις τέσσερις κατηγορίες και στην υποκατηγορία "Επιχειρηματικότητα & Βιοποικιλότητα" εφόσον διακριθούν σε μία από τις 4 κύριες κατηγορίες βραβείων.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τελούν υπό την αιγίδα των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Τα βραβεία είναι ανοικτά σε εταιρείες καταχωρημένες στα μητρώα ενός εκ των 28 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των υπό ένταξη και υποψήφιων προς ένταξη χωρών (Ισλανδία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία).

Οι εταιρείες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έχουν βραβευτεί σε εθνικό επίπεδο. Καμιά εταιρεία δεν μπορεί να κάνει αίτηση προς βράβευση απ’ ευθείας στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αιτήσεις προς την Επιτροπή υποβάλλονται από τον εθνικό οργανισμό, ο οποίος αναλαμβάνει σε κάθε χώρα τη διεξαγωγή των βραβείων και περιλαμβάνουν μόνο νικητές σε εθνικό επίπεδο. Κάθε χώρα μπορεί να αποστείλει μέχρι 12 εταιρείες προς βράβευση και μέχρι 4 εταιρείες ανά κατηγορία.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωπους των αρμόδιων Υπουργείων, εκπροσώπους φορέων επιμελητηρίων και συνδέσμων. Η επιτροπή αξιολογεί τις προτάσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιλέγει τους νικητές σε κάθε κατηγορία και υποκατηγορία.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα των βραβείων: http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου