Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Κέρδη από ενεργειακά φυτά για τους αγρότες

Hλίανθος, ελαιοκράμβη, γλυκό σόργο και αγριαγκινάρα είναι μερικές από τις ενεργειακές καλλιέργειες, οι οποίες αποτελούν εναλλακτική πρόταση στον αγροτικό τομέα, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εντός και εκτός ελληνικών συνόρων

Η παραγωγή βιοκαυσίμων προσφέρει ικανοποιητικό εισόδημα και ενεργειακή επάρκεια για τους καλλιεργητές

Κοίτασμα «πράσινου» πετρελαίου κρύβεται στα ενεργειακά φυτά. Η καλλιέργειά τους αποτελεί εναλλακτική πρόταση στον αγροτικό τομέα, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Η παραγωγή βιοντίζελ και βιοαιθανόλης από ηλίανθο, ελαιοκράμβη, γλυκό σόργο και αγριαγκινάρα μπορεί να προσφέρει ικανοποιητικό εισόδημα και ενεργειακή επάρκεια για τους επενδυτές.

Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες», με τη βοήθεια του γεωπόνου Κάσσανδρου Γάτσιου, «χαρτογραφούν» ένα προς ένα όλα τα ενεργειακά φυτά και αναλύουν όλα τα μυστικά της καλλιέργειάς τους, δίνοντας απαντήσεις για το ενεργειακό ισοζύγιο, τις οικονομικές και στρεμματικές αποδόσεις, το κόστος εγκατάστασης, τις καλλιεργητικές μεθόδους, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της παραγωγής βιοκαυσίμων.
Στην Ελλάδα τα διαθέσιμα γεωργικά και δασικά υπολείμματα για κάθε έτος ισοδυναμούν ενεργειακά με 3-4 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, ενώ το δυναμικό των ενεργειακών καλλιεργειών μπορεί, με τα σημερινά δεδομένα, να ξεπεράσει άνετα εκείνο των γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί ενεργειακά στο 30-40% της ποσότητας του πετρελαίου που καταναλώνεται ετησίως στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι ένας τόνος βιομάζας ισοδυναμεί με περίπου 0,4 τόνους πετρελαίου.
Εντούτοις, με τα σημερινά δεδομένα καλύπτεται μόλις περίπου το 3% των ενεργειακών αναγκών της χώρας με τη χρήση της διαθέσιμης βιομάζας.

Ως ενεργειακές καλλιέργειες θεωρούνται τόσο οι παραδοσιακές καλλιέργειες των οποίων το τελικό προϊόν θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων όσο και νέες καλλιέργειες με υψηλή παραγωγικότητα σε βιομάζα ανά στρέμμα.

Οι γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες διακρίνονται σε ετήσιες και πολυετείς, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

• Πολυετείς γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες: Μίσχανθος, αγριοαγκινάρα, καλάμι.

• Ετήσιες γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες: Ελαιοκράμβη, αραβόσιτος, γλυκό και κυτταρινούχο σόργο, κενάφ, ηλίανθος, κριθάρι, ζαχαρότευτλα, σιτάρι.


Οι κυριότερες ενεργειακές καλλιέργειες για παραγωγή βιοντίζελ και βιοαιθανόλης

Οι ενεργειακές καλλιέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων είναι ο ηλίανθος και η ελαιοκράμβη για παραγωγή βιοντίζελ και το κριθάρι, το σιτάρι, τα τεύτλα, ο αραβόσιτος και το γλυκό σόργο για βιοαιθανόλη.

Ηλίανθος: Μπορεί να δώσει 45-75 λίτρα/στρέμμα και η ελαιοκράμβη 43-90 λίτρα/ στρέμμα βιοκαύσιμο για παραγωγή βιοντίζελ. Το βαμβάκι μπορεί να δώσει 18-25 λίτρα/ στρέμμα, η σόγια 29-44 λίτρα/ στρέμμα, το σιτάρι 45-240 λίτρα/ στρέμμα, αραβόσιτος 270 κιλά/ στρέμμα, τα τεύτλα 600 λίτρα/ στρέμμα, το σόργο 675- 900 λίτρα/στρέμμα.

Οι κυριότερες καλλιέργειες για παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων είναι το καλάμι, η αγριαγκινάρα, ο μίσχανθος, ο ευκάλυπτος, η ψευδακακία, το κυττερινούχο σόργο, το κενάφ. Από αυτά ο ευκάλυπτος δίνει 0,8-1,3 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ), το καλάμι 0,9-1,3 ΤΙΠ, ο μίσχανθος 0,3-1,2 ΤΙΠ, η ψευδακακία 0,1-0,6 ΤΙΠ και η αγριαγκινάρα 0,6-1,1 ΤΙΠ.

Ελαιοκράμβη: Είναι φυτό ετήσιο, αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες και καλλιεργείται για τους ελαιούχους σπόρους της. Στην Ελλάδα μέσες αποδόσεις σε σπόρο είναι 150-300 κιλά/στρέμμα, η τιμή του κιλού είναι 0,4 ευρώ το κιλό και δίνει καθαρό εισόδημα 30-40 ευρώ το στρέμμα.

Αγριαγκινάρα: Αναπτύσσεται σε ποικιλία εδαφών και σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα. Σε αρδευόμενες καλλιέργειες δίνει 1.200-1.800 κιλά ξηρής ουσίας το στρέμμα, που μπορεί να φτάσει και μέχρι 2.500 κιλά το στρέμμα.

Η βιομάζα της χρησιμοποιείται για παραγωγή ενέργειας, σαν στερεή καύσιμη ύλη. Η απλούστερη επεξεργασία είναι σε pellets.

Το κόστος εγκατάστασης είναι χαμηλό: 25-30 ευρώ ανά στρέμμα. Τιμή πρώτης ύλης 0,4 ευρώ/κιλό. Δίνει καθαρό εισόδημα: 80-150 ευρώ ανά στρέμμα.

Εχει διάρκεια καλλιέργειας 12 χρόνια.

Γλυκό σόργο: Ετήσιο φυτό, η καλλιέργειά του παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, αφού μπορούν να παραχθούν σημαντικές ποσότητες βιομάζας ακόμη και σε συνθήκες μειωμένων εισροών (άρδευση, λίπανση, ζιζανιοκτονία).

Μπορεί να αποδώσει 7.000-9.000 κιλά το στρέμμα και να παραχθούν 700-900 λίτρα το στρέμμα βιοκαύσιμο. Το κόστος παραγωγής των φυτών για βιοκαύσιμα είναι 30-80 ευρώ ανά στρέμμα και δίνουν καθαρό κέρδος 40-100 ευρώ το στρέμμα.


ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου