Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Ερχονται προκηρύξεις σε υπουργεία, ΥΠΑ και Ταμεία

                                                                                  Τον Οκτώβριο ο διαγωνισμός για 912 προσλήψεις σε νοσοκομεία

Τον «χορό» των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για τις 1.211 θέσεις μόνιμου προσωπικού θα ανοίξει ο μεγάλος διαγωνισμός στην Υγεία για νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, ενώ θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και ο διαγωνισμός «κλειστού τύπου» για την κάλυψη θέσεων σε δήμους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

912 θέσεις στην Υγεία
Η πολυαναμενόμενη προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για την κάλυψη 912 θέσεων τακτικού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας είναι η πρώτη που θα εκδοθεί, ίσως και μέσα στον Οκτώβριο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές σε επαγγέλματα υγείας, καθώς οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι εξής: ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Μαιών-Μαιευτών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών και ΥΕ Βοηθών Θαλάμου.

32 ελεγκτές στην ΥΠΑ
Γραπτό διαγωνισμό για την πρόσληψη 32 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα διενεργήσει το ΑΣΕΠ μέσα στο επόμενο διάστημα.

Το αίτημα της ΥΠΑ είναι ήδη ώριμο από τις αρχές του έτους, ενώ η Υπηρεσία έχει ζητήσει να της δοθεί προτεραιότητα, καθώς υπάρχει ανάγκη άμεσης κάλυψης των κενών θέσεων με νέο προσωπικό, που δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω της κινητικότητας.

151 επιστήμονες Πληροφορικής
Ετοιμη είναι η προκήρυξη πρόσληψης 151 μονίμων επιστημόνων Πληροφορικής, σε υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε άλλα υπουργεία και δημόσιους φορείς.

Αρχικά το αίτημα περιελάμβανε μόνο 100 θέσεις πληροφορικής στο υπουργείο Δικαιοσύνης, όμως αργότερα προστέθηκαν και άλλοι φορείς με αποτέλεσμα το ΑΣΕΠ να προκρίνει τη λύση μιας ενιαίας προκήρυξης για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 88 υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ) και 63 υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων), οι οποίοι θα εργαστούν κυρίως ως δικαστικοί υπάλληλοι στα διοικητικά, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, καθώς και στις Εισαγγελίες όλης της χώρας.

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94) από κατόχους ομωνύμου ή ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Παράλληλα οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής), ενώ ειδικά για τις θέσεις ΠΕ απαιτείται η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ.

Προκήρυξη «κλειστού τύπου»
Με μια προκήρυξη που θα αφορά μόνο παλαιούς διοριστέους ΑΣΕΠ προτίθεται το υπουργείο Εσωτερικών να καλύψει 121 κενές θέσεις ΠΕ και ΤΕ σε διάφορους δήμους της χώρας αλλά και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη «κλειστού τύπου» θα έχουν μόνο όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά, καθώς και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση/αναπλήρωση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα είναι ηλεκτρονικές, ενώ θα πρέπει να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ και υπογεγραμμένη η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το σύνολο των θέσεων οι 100 θα αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ και οι 21 ΤΕΙ, ενώ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα ενισχυθεί με 48 νέους υπαλλήλους, τόσο στην κεντρική υπηρεσία του όσο και στα καταστήματα Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας. Οι ειδικότητες θα είναι κυρίως διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης.Αγγελική Μαρίνου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου