Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Οι τέσσερις δράσεις του ΕΣΠΑ για επιχειρηματική επανεκκίνηση


Τις τέσσερις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, τις πρώτες του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ (επιχειρηματικής επανεκκίνησης), για τις οποίες έγινε χθες η προδημοσίευση ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομίας και αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης. Τα προγράμματα αφορούν:

• Tην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεννημένων πριν από το 1991. Δικαιούχοι είναι άνεργοι -εγγεγραμμένοι στα μητρώα- αλλά και εργαζόμενοι χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 17,5 εκατ. στον πρώτο κύκλο και 32,5 εκατ. ευρώ στον δεύτερο κύκλο. Η επιδότηση θα φθάνει στο 100% για έργα αξίας από 5.000 ως 25.000 ευρώ. Προβλέπεται να ενισχυθούν περί τους 2.200 πτυχιούχους.

• Την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ με 60.000 ανώτατο όριο επένδυσης και επιδότηση 100%. Θα προκηρυχθεί σε δύο γύρους.

• Την αναβάθμιση επιχειρήσεων που αναπτύσσονται σε νέες αγορές με έμφαση στην εξωστρέφεια, στους 8 τομείς του ΕΠΑΝεΚ ( Διατροφή, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά- Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας και Υγεία) προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ, 52 εκατ. ευρώ στον πρώτο κύκλο και 78 εκατ. ευρώ στον β! Κύκλο. Θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 40% επενδύσεις από 15.000 ως 200.000 ευρώ με ρήτρα προσαύξησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μετά την πιστοποίηση πρόσληψης νέου προσωπικού.

• Την ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20 εκατ. ευρώ στον πρώτο κύκλο και τα υπόλοιπα στον β! Κύκλο. Επιχορηγούνται σε ποσοστό 40% επενδύσεις από 15.000 ευρώ ως 150.000 ευρώ με ρήτρα προσαύξησης 10 ποσοστιαίων μονάδων αν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Κεφάλαια 
Οι ενδιαφερόμενοι πάντως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι προκαταβάλλουν τα αναγκαία κεφάλαια για τις επενδύσεις, οι οποίες πληρώνονται από το ΕΣΠΑ αφού πιστοποιηθούν. Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής ως το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή. Ο κ. Σταθάκης παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα τραπεζικής χρηματοδότησης για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στα επενδυτικά σχέδια και εξέφρασε την εκτίμηση ότι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, τότε θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Είπε επίσης ότι, μετά την αποσαφήνιση των όρων των capital controls για τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό κ.λπ., δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου