Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Εξάμηνη πρακτική για ασκούμενους δικηγόρους


Δύο θέσεις πρακτικής άσκησης για ασκούμενους δικηγόρους, διάρκειας έξι μηνών, προσφέρει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

Η άσκηση θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου, για την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής: στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, και αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους. Πληροφορίες: 213 2124700, 213 2124713 και 213 2124793.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου