Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΚΠΑ: Πρόσκληση σε θεολόγους για συνεργασία


Το Γραφείο Πρακτικής – Διδακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλεί τους θεολόγους εκπαιδευτικούς, που εργάζονται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος συμβουλευτικής και υποστήριξης (mentoring) των φοιτητών που πραγματοποιούν τη διδακτική άσκηση των Ζ’ και Η’ εξαμήνων των προπτυχιακών σπουδών, με ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων.

Τι περιλαμβάνει;

Ειδικότερα, η συνεργασία με το Γραφείο περιλαμβάνει:

1. επιμορφωτικό σεμινάριο

2. επιστημονική υποστήριξη στο έργο της συμβουλευτικής και υποστήριξης (mentoring) των φοιτητών από τον διδάσκοντα του πανεπιστημιακού μαθήματος

3. υποδοχή φοιτητών (1-2) στην τάξη, σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο, συνεργασία και ανάληψη εκ μέρους τους σύντομης διδασκαλίας.

4. χορήγηση βεβαιώσεων (Σεμιναρίου 30 ωρών και Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο) στον εκπαιδευτικό και στο σχολείο.

Σε πρώτο στάδιο, και μετά από την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα αναπτυχθεί συνεργασία με 85 θεολόγους εκπαιδευτικούς και θα ακολουθήσουν σε δεύτερο στάδιο οι επόμενοι.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2015, στην δικτυακή διεύθυνση: https://docs.google.com/.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου