Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

«Πρασινο φως» από το ΑΣΕΠ για τις πρωτες 269 θέσεις στα ΕΛΤΑ


Τις πρώτες 269 θέσεις ενέκρινε το ΑΣΕΠ από τις συνολικά 580 που είναι προγραμματισμένες να γίνουν φέτος στα ΕΛΤΑ. Όπως είχε γράψει το e-dimosio.gr οι προσλήψεις για τα ΕΛΤΑ ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στα μέσα Σεπτεμβρίου, ωστόσο, λόγω των εκλογών ξεκίνησαν με καθυστέρηση σχεδόν ενός μήνα.

Οι πρωτες προκηρύξεις θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα και θα αφορούν την κάλυψη θέσεων στο Κέντρο Διαλογής Αττικής (Κρυονέρι) & Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου και στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας – Πειραιά. Ζητούνται 53 άτομα ΔΕ εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 35 άτομα ΥΕ Διαμετακομιστών, 147 διανομείς και 34 οδηγοί. Δειτε αναλυτικά τις θέσεις στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
Φορέας Κατηγορία
ΕΛΤΑ Α.Ε. Κέντρο Διαλογής Αττικής (Κρυονέρι) & Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου 
ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 53
ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ 35
ΕΛΤΑ Α.Ε. Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας – Πειραιά 
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 147
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 34


Για κάθε ειδικότητα ζητούνται τα εξής:

ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ: Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των διανομέων θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι το πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ανεξαρτήτως κυβικών (πλην μοτοποδηλάτου).

ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις εσωτερικής εκμετάλλευσης οφείλουν να διαθέτουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις οδηγών οφείλουν να διαθέτουν α) δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ.

ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ: Για τις θέσεις των διαμετακομιστών ζητείται απολυτήριο Γυμνασίου ή παλαιού Δημοτικού για όσους έχουν αποφοιτήσει έως και το 1980.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου