Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Χρηματοδοτήσεις σε μικρές επιχειρήσεις

Το «Εργο Αθήνα» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων

189 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Εργο Αθήνα» για τη στήριξη επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας και συνεργασιών

Η στήριξη μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, συνεργασιών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους είναι ο στόχος της δράσης «Εργο Αθήνα», την οποία «τρέχουν» τα Ινστιτούτα της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ, ΙΜΕ και ΙΝΕΜΥ, αντίστοιχα, σε συνεργασία με τον Δήμο της Αθήνας.

Το «Εργο Αθήνα» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, υλοποιείται στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και μέσα από τις δράσεις του ενθαρρύνει την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, υπό την εποπτεία της Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), το Αναπτυξιακό Σχέδιο «Εργο Αθήνα» στοχεύει να χρηματοδοτήσει συνολικά έργα ύψους 189 εκατ. ευρώ.

Το βασικό αντικείμενο της δράσης «Εργο Αθήνα» είναι:

• H συμβουλευτική υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας τους.

• Η υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας μέσω τεχνοδιαγνώσεων.

• Η ενίσχυση των συνεργασιών μέσω της εκκόλαψης συνεργατικών σχηματισμών (clusters).

• Η ανάπτυξη και ανάδειξη επιχειρηματικών διαδρομών στον Δήμο της Αθήνας.

• Αλλά και δράσεις επικοινωνίας, προβολής και ευαισθητοποίησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και δεν μπορούν να προσδιορίσουν επακριβώς τις ανάγκες τους μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Εδώ έρχονται αρωγοί το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ και προτείνουν στοχευμένες λύσεις. Μέσα από τη «βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και της Επιχειρηματικότητας» θα ενισχυθούν κλάδοι αιχμής της τοπικής οικονομίας που προωθούν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, ενισχύοντας την απασχόληση κυρίως των νέων.

Επίσης προβλέπεται η αξιοποίηση σημαντικών υποδομών του κέντρου της Αθήνας (ανακαίνιση και επισκευή κτιρίων) με στόχο τη μετατροπή τους σε «φυτώρια» επιχειρηματικότητας με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα έχουν σχεδιαστεί δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη και τη διαφημιστική προώθηση της Αθήνας, με άξονες τον συνεδριακό τουρισμό και τα ταξίδια του Σαββατοκύριακου.

Δημιουργείται δηλαδή ένα πλέγμα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, που ωστόσο έχει και έντονα κοινωνικό προφίλ, καθώς εστιάζει στη στήριξη και των αδύναμων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τα μέτρα που υλοποιούνται:

• 1.600 εγγεγραμμένοι άνεργοι ευπαθών κοινωνικά ομάδων ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μέσα από τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

• 180 τουλάχιστον επιχειρήσεις ωφελούνται από τις υποδομές φυτωρίου επιχειρηματικότητας, στις οποίες θα δραστηριοποιηθούν δημιουργώντας 750 νέες θέσεις εργασίας.

• 350 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περίπου 7.000 υπαλλήλους υποστηρίζονται μέσω της παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και την ενίσχυσή τους μέσω της επικοινωνίας με τα εθνικά προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων.

• 1.200 άτομα εξυπηρετούνται από πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

• 650 άτομα δικαιούνται εκχώρηση χρηματοδότησης start-ups για τη δημιουργία 130 κοινωνικών επιχειρήσεων.

Πού θα απευθυνθώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα www.ergoathina.gr


Εφη ΚαραγεώργουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου