Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Πρόσληψη (1) ατόμου στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας


Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2015 και από 1 έως 60 ημερομίσθια), συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας που εδρεύει στη Λιβαδειά, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ως εξής:

1 ΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟ ΥΕ (παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κ.λ.π.) 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού (τηλ. επικοινωνίας: 2261350275). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά ) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Λιβαδειάς.

Φορέας                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού 
Σχετικά Αρχεία     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί        Νομός Βοιωτίας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου