Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

23/9, Αθήνα: Συνέδριο με θέμα «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»


Οι εταίροι του έργου " Growing on Ethics - Growing Pathways for Ethics on Leadership, Business and Life" διοργανώνουν στην Αθήνα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, Ευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», προωθώντας ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική κερδοφορία, με την ηθική συμπεριφορά και τους ευρύτερους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών εντός των οποίων λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Το συνέδριο ανοικτού διαλόγου για την Ηγεσία και την Επιχειρηματική Δεοντολογία, τη Διαφάνεια & τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Καινοτομία & την Αειφορία καθώς και την Απασχολησιμότητα, τις Ικανότητες & Δεξιότητες, θα φιλοξενήσει διάσημους διεθνείς ομιλητές όπως εκπροσώπους από το CSR Europe, το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γιατί να συμμετάσχετε; Το πλαίσιο του Συνεδρίου προβλέπει:
  • (Επανα)προσδιορισμό των επιχειρημάτων υπέρ της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας
  • Διαβούλευση για το ρόλο της Ηθικής και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην αντιμετώπιση των αρνητικών αποτελεσμάτων της κρίσης με έμφαση στην ανεργία των νέων, τις εκπρόθεσμες πληρωμές και την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • Διερεύνηση λύσεων και μελέτη προσεγγίσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την υπεύθυνη ηγεσία, τις έγκαιρες πληρωμές, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τη διαφάνεια
  • Αξιολόγηση τάσεων και πρωτοβουλιών ώστε να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων που απαιτούν ηγετικές θέσεις καθώς και οι συνέπειες που έχει στην αγορά εργασίας
  • Εξερεύνηση νέων τάσεων σχετικά με την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της διαμοιραζόμενης κοινής προστιθέμενης αξίας καθώς και πρωτοβουλίες/προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν, κατόπιν δήλωσης συμμετοχής.

https://www.facebook.com/GrowingOnEthics.eu


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου