Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

52 γλωσσομαθείς νομικοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

                                                   Ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ οι μηνιαίες αποδοχές των νομικών που θα προσληφθούν για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πενήντα δύο γλωσσομαθείς νομικούς με μηνιαίες απολαβές που ξεκινούν από 5.612,65 ευρώ θα προσλάβει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 10 γλωσσομαθείς νομικοί βουλγαρικής γλώσσας (BG), 15 ισπανικής γλώσσας (ES), 15 γαλλικής γλώσσας (FR) και 12 ιταλικής γλώσσας (IT). Τα καθήκοντα των γλωσσομαθών νομικών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης περιλαμβάνουν μετάφραση νομικών κειμένων στη γλώσσα του διαγωνισμού από δύο τουλάχιστον άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ και εργασίες νομικής ανάλυσης σε συνεργασία με τις Γραμματείες και τις λοιπές υπηρεσίες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιούμενο με έναν τίτλο στο δίκαιο της χώρας τους, ελάχιστο επίπεδο C1 στη γαλλική γλώσσα και ελάχιστο επίπεδο C1 στη γερμανική, την αγγλική, την ισπανική ή την ιταλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις 23 Ιουνίου 2015.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου