Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

The Digital Gate: Διαγωνισμός επιχειρηματικότητας από το ΟΠΑ και το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών


Το The Digital Gate είναι ένας διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας και νέας επιχειρηματικότητας που στόχο έχει την εξεύρεση και την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στους ταξιδιώτες και θα βελτιώνουν τη λειτουργία του αεροδρομίου και της αεροδρομιακής κοινότητας γενικότερα. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – Athens Center for Entrepreneurship and Innovation).

Τα αεροδρόμια μετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε ψηφιακές πόλεις όπου οι επιβάτες έχουν αυξανόμενες απαιτήσεις για στοχευμένες, προσωποποιημένες και άμεσες πληροφορίες και υπηρεσίες. Από τη άλλη μεριά, οι επιχειρηματικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα (αεροπορικές εταιρείες, εστιατόρια, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κ.ά.) επιθυμούν να προσεγγίσουν το χρήστη του αεροδρομίου χρησιμοποιώντας πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας (wireless Bluetooth, website, internet kiosks, SMS, IPTV monitors, κλπ) και στοχεύουν τόσο στη διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχουν όσο και στη βελτίωση της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Αποτελεί επομένως επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστούν και να επιβραβευθούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές που θα προσφέρουν ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών. Ένα δίαυλο επικοινωνίας που θα λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές ανάγκες αλλά και τις αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις. Σημαντική ιδιαιτερότητα του αεροδρομίου είναι ο πολύ περιορισμένος χρόνος που έχουν συνήθως οι επιβάτες σε σχέση με την πληθώρα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προσφερόμενων προϊόντων. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά επιτακτική την προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο επιβάτης να εντοπίσει εύκολα και γρήγορα αυτά για τα οποία ενδιαφέρεται. Επιπρόσθετη ιδιαιτερότητα αποτελεί η διαφοροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και μέσων επικοινωνίας ανάλογα με τη τοποθεσία του επιβάτη στον χώρο του αεροδρομίου. Ανάλογα δηλαδή με τον αν βρίσκεται στο χώρο των καταστημάτων, στην πύλη επιβίβασης ή σε χώρο ελέγχου διαφοροποιούνται τόσο οι παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και τα μέσα με τα οποία μπορεί να επικοινωνήσει ο επιβάτης.


Στόχος του διαγωνισμού αποτελεί η ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και ψηφιακών υπηρεσιών που θα προσφέρουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα, όπως:
 • Διευκόλυνση και βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας για τα μέλη της κοινότητας του αεροδρομίου (επιβάτες, εργαζόμενοι, επισκέπτες, επιχειρήσεις, κ.ά.).
 • Εξατομίκευσηυπηρεσιών και συστήματα συστάσεων
 • Δυναμική επιλογή των κατάλληλων μέσων επικοινωνίας
 • Αποτελεσματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης(Social Networking)
 • Προσαρμογή των υπηρεσιών στην τοποθεσίατου επιβάτη στο αεροδρόμιο (location-based services)Οι Φάσεις

Στην Α’ Φάση ζητείται από τις συμμετέχουσες ομάδες να καταθέσουν την ιδέα τους σε ένα κείμενο μεταξύ 750 και 1.500 λέξεων που θα περιλαμβάνει:
 • τον τίτλο της επιχειρηματικής ιδέας / υπηρεσίας
 • το πρόβλημα / την ανάγκη που επιχειρεί να αντιμετωπίσει
 • τα προσφερόμενα προϊόντα /τις υπηρεσίες
 • καινοτομίες και διαφοροποίηση
 • την αγορά-στόχο και τους δυνητικούς χρήστες
 • τα στοιχεία της συμμετέχουσας ομάδας

Στη συνέχεια η Επιστημονική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας πρόκειται να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας, θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις καλύτερες ομάδες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, ήτοι:
 • την αξία που προσδίδει η ιδέα στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών / προκλήσεων
 • την καινοτομία της πρότασης
 • το στάδιο ωριμότητας και το βαθμό υλοποίησης της ιδέας
 • τις προοπτικές εξέλιξης και την πιθανή βιωσιμότητα
 • την κοινωνικοοικονομική επίδραση της ιδέας
 • την πληρότητα του προτεινόμενου προϊόντος / υπηρεσίας
 • την αγορά – στόχο
 • την οργάνωση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ομάδας
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια πρόκειται να προκριθούν οι ομάδες που θα προχωρήσουν στη Β’ Φάση. Σε αυτή, θα ζητηθεί από αυτές να προετοιμάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, καθώς και ένα prototype ή mockup για την καινοτόμο υπηρεσία / π.

Οι ομάδες που θα προκριθούν στη Β’ Φάση θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια τριήμερη εκδήλωση – πρόκληση (Challenge) κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχουν την ευκαιρία να εξελίξουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να αξιολογήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και το prototype με τη βοήθεια εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και μεντόρων.

Στο τέλος του τριημέρου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα (μοντέλο και prototype) σε μία επιτροπή από ειδικούς σε θέματα λειτουργίας αερολιμένων, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού επιχειρείν, venture capital και πληροφορικής. Η επιτροπή αυτή θα επιλέξει τις νικήτριες ομάδες. Ο ΔΑΑ θα επιλέξει ποιες από τις υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν στο πραγματικό περιβάλλον.

Τέλος οι νικήτριες ομάδες θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση – τελετή απονομής.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 • Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασής τους.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του Διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και πληροφόρηση επί του Διαγωνισμού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην σελίδα του Διαγωνισμού.
 • Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.
 • Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό είτε ατομικά είτε σε ομάδες έως 3 άτομα. Κατά την εγγραφή και υποβολή της επιχειρηματικής πρότασης (πρώτη φάση διαγωνισμού) , στη περίπτωση της ομάδας, θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο έως τρία (3). Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για το σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί.
 • Οι Διοργανωτές δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια κυκλοφορίας, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
 • Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 • Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση.
 • Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό (π.χ. κόστος μακέτας, πιλοτικού κ.τ.λ.) επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου