Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Δωρεάν εκπαίδευση για εργαζόμενους και εργοδότες


Περισσότερους από 1.500 εργοδότες και εργαζόμενους θα εκπαιδεύσει μέχρι τον Ιούνιο το Ινστιτούτο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Η εκπαίδευση που έχει στόχο την καλύτερη κατάρτιση τους πάνω στο αντικείμενο τους, θα γίνει με δωρεάν σεμινάρια. Συγκεκριμένα πρόκειται για 15 προγράμματα διάρκειας 70 ωρών, τα οποία θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν με τη μέθοδο της μικτής μάθησης, δηλαδή 35 ώρες εκπαίδευση με φυσική συμμετοχή και 35 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απασχολούμενοι στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι και συμβοηθούντα μέλη των μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων, άνω των 18 ετών.

Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή στα σεμινάρια δεν περιλαμβάνει καμία οικονομική επιβάρυνση, καθώς, το επιμορφωτικό έργο, στο σύνολό του, υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων

Επίσης μέχρι τις 30 Απριλίου θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, όσοι ενδιαφέρονται να μετέχουν στο πρόγραμμα ως εκπαιδευτές. Να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες κατόπιν της αξιολόγησης τους κατατάσσονται σύμφωνα με την πόλη διαμονής, τις περιφέρειες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν και τις θεματικές ενότητες που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. Το μητρώο εκπαιδευτών θα αξιοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναλόγως με τις ανάγκες των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει 80 δωρεάν προγράμματα διά βίου μάθησης, και ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων αναμένεται να ανέλθει σε 1.600 άτομα πανελλαδικά (20 άτομα ανά σεμινάριο).

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση για υποβολή αίτησης των υποψηφίων εκπαιδευομένων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού αιτήσεων. Για την επιλογή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα:


Ζητήματα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία


Δεξιότητες εργαζομένων στον γραπτό λόγο και την επικοινωνία


Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας


Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού γραμματισμού


Μεταγνωστικές ικανότητες


Στοιχεία σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας και εργασιακές σχέσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον


Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας


Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης


Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος


Ξενόγλωσση επιχειρηματική ορολογία (Ρωσική γλώσσα)


Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας


Αγγλική γλώσσα εστιασμένη στο χώρο της εργασίας


Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία


Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες


Εκπαίδευση εκπαιδευτών και ποιότητα στη Διά Βίου Μάθηση

Μετά τη λήξη της εκπαίδευσης, παρέχεται στους εκπαιδευθέντες η δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring), με την οποία επιδιώκεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε «πραγματικές συνθήκες» ζωής και εργασίας.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, είτε εντύπως στα γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διεύθυνση υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr).

 Έφη Καραγεώργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου