Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Τα τμήματα Πληροφορικής αντέχουν στην αγορά εργασίας


Πολλές δυνατότητες επιλογής έχουν οι υποψήφιοι που θέλουν να ακολουθήσουν σπουδές Πληροφορικής στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ για ορισμένα τμήματα η πρόσβαση δεν απαιτεί άριστες βαθμολογίες.

Το «Εθνος-Παιδεία» παρουσιάζει σήμερα ορισμένα από τα τμήματα που σχετίζονται με την Πληροφορική, με ειδικότητες που αντέχουν στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για τμήματα που εδρεύουν σε 5 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λαμία και Ηράκλειο Κρήτης) με τις βάσεις εισαγωγής από τα 12.236 μόρια (Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Λαμίας), φτάνοντας έως και τα 19.072 και τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ.

Προσλήψεις
Μπορεί λόγω της οικονομικής κρίσης οι προσλήψεις αποφοίτων Πληροφορικής να μη γίνονται με τον φρενήρη ρυθμό προηγούμενων ετών, ωστόσο ακόμη υπάρχουν τεράστιες ανάγκες στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό για εξειδικευμένο προσωπικό στις νέες τεχνολογίες.

Η συγκεκριμένη επιστήμη, άλλωστε, δεν θα σταματήσει να αναπτύσσεται και συνεπώς το εξειδικευμένο προσωπικό πάντα θα έχει ζήτηση από την αγορά εργασίας. Και αυτήν τη στιγμή εκατοντάδες εταιρείες στο εξωτερικό αναζητούν αποφοίτους ειδικοτήτων όπως αυτές των ηλεκτρολόγων, των μηχανικών Η/Υ, των τεχνολόγων, των ηλεκτρονικών και, φυσικά, Πληροφορικής (όπως τεχνικούς εφαρμογών πληροφορικής δικτύων και αυτοματισμού γραφείου, ειδικός εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα και σχεδιαστής μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών).
Σήμερα το «Εθνος-Παιδεία» σας δίνει μία εικόνα για τα τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ που προσφέρουν τέτοιες σπουδές, καθώς υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που κάθε χρόνο ενδιαφέρονται για μία θέση στον μαγικό κόσμο της Πληροφορικής και θέλουν να μυηθούν στα μυστικά των Η/Υ, στις τηλεπικοινωνίες, στο στήσιμο δικτύων και γενικά στην ψηφιακή τεχνολογία.
Αλλωστε, το ενδιαφέρον είναι τεράστιο από τους υποψηφίους, καθώς κάθε χρόνο χιλιάδες επιλέγουν τμήματα Πληροφορικής, ακόμη και στην κορυφή του μηχανογραφικού δελτίου. Είναι ενδεικτικό ότι το πλέον υψηλόβαθμο τμήμα (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ) επιλέχθηκε ως πρώτη προτίμηση από 1.687 υποψηφίους, με την πλειονότητα των οποίων να είναι αριστούχοι. Από αυτούς κατάφεραν να εισαχθούν 202, δηλαδή μόλις το 11,9%.
Στο αντίστοιχο τμήμα του Αριστοτελείου η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 18.670 μόρια, ενώ το ποσοστό επιτυχίας όσων το δήλωσαν ως πρώτη προτίμηση έφτασε το 23,3%.

Ποσοστό επιτυχίας

Εξαιρετικά χαμηλό είναι το ποσοστό επιτυχίας και για το Τμήμα Πληροφορικής Θεσσαλονίκης φτάνοντας το 22,2%, ενώ στο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνας ανήλθε στο 31%.

Αντίθετα στα τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πάτρας, Πληροφορικής Πειραιά, Επιστήμης Υπολογιστών Ηρακλείου, Πληροφορικής με Εφαρμοστές στη Βιοϊατρική Λαμίας και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Θεσσαλονίκης εισήλθε σχεδόν το σύνολο των υποψηφίων που τα δήλωσαν στην κορυφή του μηχανογραφικού.

Τι προσφέρουν


Πλοήγηση σε 9 σχολές που κάνουν τη διαφορά

Μαζί με την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, είχαμε και την ίδια ανάπτυξη και στα τμήματα που λειτουργούν σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Μία μικρή και... συμπυκνωμένη πλοήγηση στο περιεχόμενο των σπουδών ορισμένων από τις σχολές βγάζει τα εξής στοιχεία:
1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ: Είναι τα πιο περιζήτητα και υψηλόβαθμα τμήματα. Δίνουν έμφαση στον σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, στα ολοκληρωμένα συστήματα εργοστασίων, στη ρομποτική, στους αυτοματισμούς, στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, στα διανεμημένα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα και στον δημόσιο τομέα.
2. Πληροφορικής και Τηλεματικής: Εχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), που σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες.
3. Πληροφορικής: Σκοπός των τμημάτων είναι η ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, την οργάνωση, την αποθήκευση, την ανάκτηση και τη διάδοση πληροφοριών.
4. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Αποστολή του είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε οικονομικές, διοικητικές και άλλες κοινωνικές επιστήμες.
5. Ψηφιακών Συστημάτων: Οι πτυχιούχοι εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ερευνητικά κέντρα.
6. Επιστήμης Υπολογιστών: Σκοπός είναι η εκπαίδευση σε βάθος στην Πληροφορική, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, την οργάνωση, την αποθήκευση και την ανάκτηση πληροφοριών.
7. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών: Χωρίζεται σε τρεις τομείς: Θεωρητικής Πληροφορικής - Συστημάτων Λογισμικού - Τεχνολογίας Υπολογιστών.
8. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών: Λειτουργούν οι εξής τομείς: Επεξεργασίας Σήματος - Τεχνολογίας Συστημάτων Επικοινωνίας - Δικτύων Επικοινωνιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών.
9. Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων: Στόχος είναι η προετοιμασία μηχανικών με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας των Η/Υ και της Πληροφορικής στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, καθώς και στην ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων Η/Υ και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Εναλλακτικές λύσεις

Προγράμματα υψηλού επιπέδου και από τα Tεχνολογικά Ιδρύματα

Στον χώρο των TEI λειτουργούν τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, που τα τελευταία χρόνια ανταγωνίζονται τα προγράμματα σπουδών ορισμένων από τα πανεπιστημιακά.
Αυτοματισμού: Στόχος των τμημάτων είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές το τεχνολογικό υπόβαθρο ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στη σχεδίαση βιομηχανικών αυτοματισμών και στον έλεγχο με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης.
Πληροφορικής: Η κύρια ειδίκευση είναι η ανάλυση και ο σχεδιασμός συστημάτων και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση λογισμικού εφαρμογών και συστημάτων. Το Τμήμα Πληροφορικής Αθήνας, εκτός των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων, μετέχει σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας σε ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας τριτοβάθμιων ιδρυμάτων (Erasmus, Tempus). Αρκετοί από τους αποφοίτους του τμήματος της Αθήνας παρακολουθούν ή έχουν ολοκληρώσει ήδη μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός εγκατάστασης, ο προγραμματισμός, η εποπτεία, η επέκταση, η συντήρηση και η αξιολόγηση των βάσεων δεδομένων, ψηφιακών και αναλογικών τοπικών και απομακρυσμένων δικτύων κάθε μορφής.
Βιομηχανικής Πληροφορικής: Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος καλύπτει την εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας της Βιομηχανικής Πληροφορικής, με έμφαση στους τομείς της ανάπτυξης της εγκατάστασης, του ελέγχου και της επιτήρησης λογισμικού και υλικού πληροφοριακών συστημάτων βιομηχανικών παραγωγικών μονάδων.
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων: Το αντικείμενο σπουδών καλύπτει τη γνωστική περιοχή της επιστήμης με έμφαση αφενός στις εφαρμογές της πληροφορικής και αφετέρου στην ανάπτυξη και τη διαχείριση δικτύων επικοινωνιών και στην ανάπτυξη των τεχνικών των πολυμέσων.

Επαγγελματική αποκατάσταση στη Βιοϊατρική

Στον τομέα της Πληροφορικής υπάρχουν και πρωτοποριακά τμήματα όπως αυτό της «Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το τμήμα είναι πρωτοποριακό στον Τομέα της Επιστήμης της Πληροφορικής, καθώς έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στον τομέα της εξειδίκευσης των εφαρμογών της Πληροφορικής στον χώρο της Ιατρικής/Υγείας και Βιολογίας, εξασφαλίζοντας έτσι καλές επαγγελματικές προοπτικές στους πτυχιούχους, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και έτοιμους να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις στον επιστημονικό χώρο τόσο της Πληροφορικής όσο και της Βιοϊατρικής. Οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης εντοπίζονται:

• Στο Δημόσιο σε θέσεις ανάπτυξης και επίβλεψης λειτουργίας νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος, διαχείρισης ηλεκτρονικού αρχείου νοσοκομείων, υπεύθυνου επιλογής ιατρικών μηχανημάτων, διαχειριστικής παρακολούθησης προγραμμάτων ερευνάς και ανάπτυξης διαφόρων υπουργείων.
• Στα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ως διδακτικό - ερευνητικό προσωπικό σε ερευνητικά θέματα.
• Στον ιδιωτικό τομέα ως επιστημονικοί υπεύθυνοι: τηλεϊατρικής, εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ιατρικές συσκευές για επεξεργασία βιοσημάτων ή εικόνων, σχεδιασμού και έρευνας σε ερευνητικά τμήματα μεγάλων εταιρειών για τη βελτίωση νέων ιατρικών μηχανημάτων τεχνητών οργάνων.


Η «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ΔΕΚΑ ΣΧΟΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
19.072
202
1.687
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο
18.670
202
866
Πληροφορικής Αθήνας
15.820
202
353
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πάτρας
15.504
225
210
Πληροφορικής Θεσ/νίκης
16.334
112
503
Πληροφορικής Πειραιά
15.255
157
159
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνας
17.221
202
650
Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική Λαμίας
12.236
159
99
Επιστήμης Υπολογιστών Ηρακλείου
13.270
157
168
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Θεσ/νίκης
14.887
202
256

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου