Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Εκατοντάδες οι αιτήσεις δικηγόρων για την προκήρυξη της ΤτΕ

                                                  Στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος υπηρετούν ήδη περίπου 40 δικηγόροι

Σήμερα στις 6 το απόγευμα ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση των θέσεων πέντε έμμισθων δικηγόρων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 που εκκίνησε η διαδικασία μέχρι και σήμερα που εκπνέει η προθεσμία υποβολής έχουν κατατεθεί εκατοντάδες αιτήσεις συμμετοχής με το ενδιαφέρον να είναι πολύ μεγάλο.

Στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος υπηρετούν ήδη περίπου 40 δικηγόροι, ωστόσο τόσο το νέο πλαίσιο τραπεζικής εποπτείας στην ΕΕ, όσο και οι αλλαγές στηνομοθεσία για την εξυγίανση των τραπεζών, οδήγησαν τη Διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας στην απόφαση να ενισχύσει τη συγκεκριμένη Διεύθυνση.

Υπενθυμίζεται πως οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού ή μεταπτυχιακών τίτλων νομικής κατευθύνσεως, ενώ θα βαρύνει ιδιαίτερα η κατοχή διδακτορικού τίτλου νομικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν άριστα την Ελληνική και την Αγγλική και επαρκώς μία ακόμη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, εκτός της εν γένει επιστημονικής κατάρτισης των υποψηφίων και της κατά προτίμηση έμφασης στα αντικείμενα που συνέχονται με τις εργασίες και εν γένει δραστηριότητες της τράπεζας, θα συνεκτιμηθούν η δικηγορική εμπειρία στα αντικείμενα αυτά, ηδυνατότητα πρόσφορης πραγματικής παροχής υπηρεσιών προς αυτήν σε συνάρτηση με την προσδοκώμενη διάρκεια της σχέσης, καθώς και η συνολική εικόνα και προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως θα αναδειχθούν από συνέντευξη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου