Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας...εξ αποστάσεως


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πρωτοπορεί και διοργανώνει Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας , για μαθήματα εξ αποστάσεως.

Με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ξεκινά, από τις 19 Ιανουαρίου 2015, μαθήματα ελληνικής γλώσσας για αρχάριους, εξ αποστάσεως.

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα της ελληνικής γλώσσας (OGC), για το επίπεδο Α1 (στοιχειώδης γνώση), αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας έτσι ώστε, ξεπερνώντας εμπόδια, όπως η απόσταση ή ο περιορισμένος χρόνος, οι συμμετέχοντες να αποκτούν βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες, σε διάστημα δύο μηνών.

Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle όπου είναι αναρτημένο το εκπαιδευτικό υλικό και μέσω συναντήσεων σύγχρονης εκπαίδευσης όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν ελληνικά με τους διδάσκοντες και τους συμμαθητές τους.

Το διδακτικό προσωπικό του Σ.Ν.Ε.Γ. έχει εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης /ξένης σε ενήλικες και είναι όλοι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας.

Το ΣΝΕΓ έχει τη δυνατότητα (κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή) για επέκταση των εξ αποστάσεως προγραμμάτων στα υπόλοιπα επίπεδα γλωσσομάθειας (Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου