Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Οι ηλεκτρονικές υποχρεώσεις των εργοδοτών από το 2015


Οι εργοδότες υποχρεούνται μέσα στον Ιανουάριο να υποβάλλουν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο χρόνο και έχουν καταγραφεί στο ειδικό βιβλίο αδειών.

Αναλυτικότερα, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με απόφασή του καθιστά υποχρεωτική από την 1.1.2015 και μετά, την υποβολή από τους εργοδότες στο σύστημα «Εργάνη»του εντύπου Ε11 που αφορά τη γνωστοποίηση των στοιχείων για την ετήσια κανονική άδεια. Το συγκεκριμένο έντυπο, θα πρέπει στο εξής οι εργοδότες να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά, για όλους τους εργαζόμενους που απασχολούν στην επιχείρησή τους, με σχέση εξαρτημένης ιδιωτικού δικαίου.

Εξαιρούνται οι φορείς του «Μητρώου Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που ακολουθούν για τη χορήγηση αδειών στο με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τους. Με το έντυπο Ε11 ορίζεται ότι εντός του μηνός Ιανουαρίου (από 1/01 έως και 31/01 εκάστου έτους), στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».

Στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά και το έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού) συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή. Επίσης, ο ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων. Ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε4 πίνακας προσωπικού (συμπληρωματικός ωραρίου) συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού όταν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο.

Επίσης, με το έντυπο Ε8 θα γνωστοποιείται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των νόμιμων υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα και έχουν καταχωρισθεί στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών.


Οι ημερομηνίες για τις ΑΠΔ του 2015


Τους αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων ΑΠΔ, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, περιόδων απασχόλησης από 1/2015 έως 12/2015 ανακοίνωσε το ΙΚΑ με εγκύκλιο του.

Ειδικότερα το ΙΚΑ με εγκύκλιο του κάνει γνωστές όλες τις προθεσμίες του έτους 2015 για την υποβολή ΑΠΔ απο τους εργοδότες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου