Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Δωρεάν πρόγραμμα επιμόρφωσης για γεωπόνους

 
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αειφορικής Παραγωγής Οπωροκηπευτικών»

Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα των οπωροκηπευτικών απαιτεί τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των φορέων, επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων στα παραπάνω θέματα. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος εκπαίδευσης θα δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους, μέσω της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος και της πρακτικής άσκησης, να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες στη χρήση των σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογιών παραγωγής που μπορεί να εφαρμοστούν σήμερα στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Το παρόν πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης» με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η παραγωγή οπωροκηπευτικών αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής. Καθώς οι εξελίξεις στις τεχνικές και τεχνολογίες αειφορικής παραγωγής στον τομέα αυτό και ιδιαίτερα στον κλάδο των θερμοκηπίων, είναι ραγδαίες, η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εμπλεκομένων με τον τομέα αυτό είναι απαραίτητη.

Κατεβάστε ολόκληρο το έντυπο της προκήρυξης από ΕΔΩ

Κατεβάστε την ηλεκτρονική εκτυπώσιμη αίτηση συμμετοχής από ΕΔΩ ή χρησιμοποιήστε την online φόρμα εγγραφής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου