Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Έρχονται δύο προγράμματα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας για νέους και γυναίκες


Δύο προγράμματα που αναμένεται να προσφέρουν απασχόληση μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα σε χιλιάδες νέους, νέες αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες, ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «Επαγγελματικών Ευκαιριών», βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας καινούργιοι κύκλοι της «νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας» και της «στήριξης της γυναικείας απασχόλησης μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας».

Πηγές αναφέρουν ότι τα δύο προγράμματα που θα χρηματοδοτούν νέους και ανέργους άνω των 18 ετών, ώστε να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, όπως και άνεργες ηλικίας μέχρι 64 ετών θα έχουν σχεδόν τα ίδια κριτήρια με τους προηγούμενους κύκλους.

Πάντως, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος πρόσφατα έκανε λόγο πως τα προγράμματα αυτά θα τεθούν πρώτα σε διαβούλευση με κοινωνικούς φορείς.

Γυναικεία επιχειρηματικότητα
Επιδοτήσεις σε άνεργες 18 έως 64 ετών για ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Ενισχύσεις έρχονται και για άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 έως 64 ετών προκειμένου να ανοίξουν τη δική τους δουλειά, κάνοντας επιχείρηση ακόμη και μέσα στο σπίτι τους.

Πρόκειται για νέο κύκλο του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Ανάπτυξης, δικαιούχοι των επιδοτήσεων θα είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

• Εχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή

• Εχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή

• Απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κ.λπ.

• Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι γυναίκες που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να ανοίξουν οποιαδήποτε επιχείρηση θέλουν.

Εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:

• Μεταποίηση γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων.

• Οσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης,

• Οσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως,

• Οσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωμα- τουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. - 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχα-γωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών, πλανόδιες επιχειρήσεις, κυλικεία σχολείων, οργανισμών κ.λπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού,

• Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), φορείς του δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών του Αρθρου 194 του Ν. 3852/2010, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης) και κάθε τύπου πρακτόρευση.

Οι προϋποθέσεις
Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να έχουν συσταθεί μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθοριστεί στο πρόγραμμα και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης,

• Να διαθέτουν μόνο επιλέξιμο ΚΑΔ,

• Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια,

• Να λειτουργούν νόμιμα.

Οι γυναίκες που είναι δικαιούχοι των ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν το 51% εφόσον συστήσουν προσωπικές εταιρείες ή αστικούς συνεταιρισμούς ή κοινωνικές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της δράσης για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στους επιλέξιμους ΚΑΔ, και με τη μορφή:

• Νέων ατομικών επιχειρήσεων,

• Νέων ατομικών επιχειρήσεων κατ΄ οίκον,

• Νέων προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. στην οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως το ομόρρυθμο μέλος της) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (αποκλειστικά Ε.Π.Ε.), στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά),

• Νέων αστικών συνεταιρισμών, στους οποίους οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά),

• Νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51%(στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά).

Νεανική επιχειρηματικότητα
Χρηματοδοτήσεις για δεκάδες κλάδους


Σε ό,τι σχετίζεται με τη «νεανική καινοτομική επιχειρηματικότητα» αυτή αφορά νέους και ανέργους άνω των 18 ετών που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση αλλά και νεοσύστατες εταιρείες που έχουν ως σκοπό να εκσυγχρονιστούν με ενίσχυση των δαπανών τους. Οι κύριοι τομείς που εξετάζονται για να χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων είναι η μεταποίηση τροφίμων, η αρτοποιία, η μεταποίηση ποτών, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών, η κατασκευή ειδών ένδυσης, κλάδοι της πληροφορικής κ.λπ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή και μία καταγεγραμμένη ή κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία.

Μπορούν να ενισχυθούν όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν, σύμφωνα με τα σχέδια επεξεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών, στη μεταποίηση τροφίμων, στην αρτοποιία, στην παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων, στην επεξεργασία τσαγιού και καφέ και αφεψημάτων βοτάνων, στην παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων, έτοιμων γευμάτων και φαγητών.

Επίσης μπορούν να ενισχυθούν εκείνοι που θέλουν να ανοίξουν επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλικών, κατασκευής ειδών ένδυσης, κατεργασίας και δέψης δέρματος, στην κατασκευή ειδών ταξιδιού, τσαντών και υποδημάτων αλλά κι επίπλων.

Ενισχύσεις μπορούν να πετύχουν κι εκείνοι που θα δραστηριοποιηθούν στους κλάδους των τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνίας. Οπως, δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτυακών πυλών, επεξεργασίας, ανάπτυξης κι αποθήκευσης βάσεων δεδομένων κ.λπ. Και αυτοί οι κλάδοι έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων.

Το πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία, η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία. Επίσης, ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, με τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με την επέκταση-διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ή και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.

Δικαιούχοι

Δύο είναι οι κατηγορίες των φυσικών προσώπων που δικαιούνται να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

1. Φυσικά πρόσωπα - Υπό ίδρυση επιχειρήσεις: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεωτικά θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και υποχρεωτικά θα έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), ή ατομικής επιχείρησης ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού το αργότερο μέχρι την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Επίσης δικαίωμα έχουν και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις.

2. Νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν εντός του έτους θα πρέπει, μέχρι και την τελευταία μέρα του προηγούμενου έτους, να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου