Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΠΑ. ΜΑΚ.: Εκδήλωση για Διδακτορικές Διατριβές 2014! Δείτε τα θεματικά πεδία


Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών και καλεί τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στα παρακάτω θεματικά πεδία έρευνας:

Θεματικά Πεδία

- Κοινωνικά μέσα μάρκετινγκ
- Πληροφοριακά Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο χώρο της Υγείας
- Αξιοποίηση τεχνολογιών πολυμέσων και διαδικτύου για την επικοινωνία ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά
- Τεχνολογία Λογισμικού
- Υπολογιστές και Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία
- Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός
- Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Κρυπτογραφία
- Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα (Strategic Information Systems)
- Στρατηγικός Σχεδιασμός και Μοντέλα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Strategic Planning and ICT Models)
- Ανοικτά δεδομένα και δημιουργία αξίας (Open Data Value Chain)
- Κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα (Social Innovation and Entrepreneurship)
- Διοίκηση τεχνολογικής αλλαγής και καινοτομίας (Managing Innovation and technological change)
- Υπολογιστική Νέφους
- Τεχνολογίες, Υπηρεσίες και Εφαρμογές Κινητού Ηλεκτρονικού Εμπορίου
- Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
- Διοικητική Λογιστική με έμφαση την κατά δραστηριότητα κοστολόγηση
- Χρηματοοικονομική Λογιστική με έμφαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
- Υπολογισμοί Διαδικτύου (Internet Computing)
- Ενσωματωμένα Συστήματα (Embedded Systems)
- Χρηματοοικονομική με Πληροφοριακά Συστήματα
- Διοικητική Λογιστική με Πληροφοριακά Συστήματα
- Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής
- Θέματα Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας σε παραγωγικές μονάδες
- Θέματα Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. αθλητισμός, συγκοινωνίες, περίθαλψη-υγεία κλπ.)
- Αντίστροφες Εφοδιαστικές Αλυσίδες και καταστήματα outet
- Αντίστροφες Εφοδιαστικές Αλυσίδες για υλικά κτιρίων
- Υπολογιστική Νέφους σε Συστήματα Επικοινωνιών (Clound Computing for Communications Systems)
- Διάχυτα Ψηφιακά Μέσα (Οπτικά, Ακουστικά, Απτικά, Οσφρητικά, Γευστικά) μέσω διαδικτύου. Πολυμορφικές Επικοινωνίες {Ubiquitous Digital Media (Vision, Hearing, Touch, Smell, Taste) over the Internet. Multimodal Communications}
- Πειράματα Δειθνών συνδέσεων – Επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data)
- Πολύγλωσση Αλληλεπίδραση (multilingual interaction) σε επικοινωνίες πολλαπλών σημείων (multi-point)
- Αλγόριθμοι Επικοινωνιών (Algorithms for Communications Systems)Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και για την κατάθεση του φακέλου τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν κατά τις ώρες κοινού 11:30-13:00 στην κα.Ψαθά Αλκμήνη στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ημιώροφος), Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 891-323, e-mail: alcmini@uom.gr, ή στην σχετική ιστοσελίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου