Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

100 νέες προσλήψεις πτυχιούχων πληροφορικής στα δικαστήρια

                  Πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής θα καλύψουν τις θέσεις στα δικαστήρια. Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ θα είναι ανοικτή σε όλους


Εκατό δικαστικοί υπάλληλοι, επιστήμονες Πληροφορικής θα προσληφθούν από το υπουργείο για τη στελέχωση των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, καθώς και των Εισαγγελιών όλης της χώρας. Οι θέσεις κατανέμονται στις ειδικότητες:

• ΤΕ Πληροφορικής (ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων), 60 θέσεις, και

• ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ), 40 θέσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Ελληνες πολίτες οι οποίοι, μεταξύ άλλων:

• Εχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

• Εχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

• Δεν έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή.

• Δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή της στέρησης και

• Δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή υπηρεσία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή ΟΤΑ, ή δημόσια επιχείρηση, ή οργανισμό, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.

Οι θέσεις θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας από κατόχους ομώνυμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών του εξωτερικού. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής), ενώ ειδικά για τις θέσεις ΠΕ απαιτείται η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ.

Ειδικές κατηγορίες
Εξάλλου, καθορίστηκαν ήδη οι θέσεις ειδικών κατηγοριών προσωπικού, το οποίο προστατεύεται από τις διατάξεις του Νόμου 2643/1998. Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2040/25.07.2014, Τεύχος Β', προβλέπεται η κάλυψη επτά θέσεων στις εξής κατηγορίες: ΑμΕΑ, Τρίτεκνοι και Τέκνα τριτέκνων (από δύο θέσεις), Πολύτεκνοι, Εθνικής Αντίστασης και Εμμεσης ΑμΕΑ (από μία θέση). Οι θέσεις κατανέμονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τον Αρειο Πάγο, το Εφετείο Αθηνών, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και το Ειρηνοδικείο Αθηνών, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και το Εφετείο Πατρών, τα οποία θα καλύψουν και τον μεγαλύτερο αριθμό των θέσεων που θα προκηρυχθούν.

Ειδικότητες
Στην ειδικότητα ΠΕ Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ, οι περισσότερες θέσεις κατανέμονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και το Εφετείο Πατρών. Αντιστοίχως, για την ειδικότητα ΤΕ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων η πλειονότητα των θέσεων αντιστοιχεί στον Αρειο Πάγο, στο Εφετείο Αθηνών, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου