Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Voucher 2014: Μέσα στον Οκτώβρη οι 8.000 θέσεις για ανέργους στον Τουρισμό


Μέσα στον Οκτώβρη αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης «voucher» για 8.000 ανέργους στον Τουρισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν οι άνεργοι νέοι από 18 έως 29 ετών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 28,8 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 450 ωρών και με διάρκεια έως τους 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Τα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνουν:
  • Τη διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
  • Το ετήσιο συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014).
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο για τους ωφελούμενους ΔΕ/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίδοντας έμφαση στους ωφελούμενους με χαμηλά προσόντα και οι οποίοι βρίσκονται σε λιγότερο ανταγωνιστική θέση στην πρόσβαση σε κατάρτιση, εργασία ή εκπαίδευση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου