Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Νέος νόμος για την επιλογή δικαστών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΔημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4297/2014, που ρυθμίζει την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων δικαστών και των γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

Οι υποψήφιοι δικαστές και γενικοί εισαγγελείς για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και οι υποψήφιοι δικαστές για το Γενικό Δικαστήριο, επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Για την πλήρωση των θέσεων του άρθρου 1, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με αυτήν τάσσεται προθεσμία τριάντα ημερών, για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Η προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

δειτε το ΦΕΚ εδωΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου