Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Κατάρτιση και συμβουλευτική για 2.500 εργαζομένους στη βιομηχανία από Πειραιά και Θριάσιο


Νέο πρόγραμμα για 2.500 εργαζομένους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και του Θριάσιου Πεδίου που απειλούνται από την ανεργία προωθεί το υπουργείο Εργασίας.

Πρόκειται για το «Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για επαπειλούμενους με ανεργία, εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους, κυρίως βιομηχανικών κλάδων, με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και τη διατήρησή τους στην αγορά εργασίας». Το πρόγραμμα θα «τρέξει» το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, ενώ η σχετική πρόσκληση θα δημοσιευτεί έως το τέλος του μήνα.

Η ελληνική και ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική κρίση των τελευταίων ετών σε τομείς της πραγματικής οικονομίας επηρέασε ιδιαίτερα τις βιομηχανικές ζώνες της Περιφέρειας Αττικής, με δυσμενή αποτελέσματα στους δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης.

Στόχος του προγράμματος είναι 2.500 άτομα που κατέχουν επισφαλή θέση εργασίας να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε τεχνικές ειδικότητες και να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση εγκεκριμένου πιστοποιητικού. Η βελτίωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της ομάδας στόχου θα συμβάλει στη βελτίωση της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στην εργασιακή τους ευελιξία.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προσδιορισμό της επαπειλούμενης εργασίας σε σχέση με τη μορφή της σύμβασης εργασίας, επισφαλής θεωρείται η προσωρινή απασχόληση και η ακούσια υποαπασχόληση. Ενδεικτικά αναφέρονται: σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου, ακούσια μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση.

Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του ΕΒΕΠ (http://www.pcci.gr)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου