Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Πλήρης οδηγός για τις προσλήψεις 101 Ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ - Δείτε τον πίνακα

Δημοσιεύτηκε συμπληρωματική απόφαση για τον καθορισμό σχολικών μονάδων τοποθέτησης μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» για το σχολικό έτος 2017-18.

Πιο αναλυτικά στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, εφαρμόζεται παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. η οποία θα υλοποιηθεί με την πρόσληψη μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) και ακολούθως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Τα μέλη ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων που θα προσληφθούν συμπληρωματικά θα ασκήσουν τα καθήκοντα τους σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας εκτός από τις εννέα σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», σύμφωνα με την Απόφαση Φ25α/216519/Δ4/08-12-2017 (ΦΕΚ 4316/τ. Β’/11-12-2017).

Η κατανομή των μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων ανά σχολική μονάδα επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι η ακόλουθη:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βασίλη Βούγια σχετικά με την πρόσληψη και τοποθέτηση συναδέλφων Ε.Ε.Π., Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑΛ της χώρας, στα πλαίσια του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» θα ήθελα να υπενθυμίσω τα εξής:

1ον) Οι επικείμενες εκατόν μία(101) προσλήψεις Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑΛ της χώρας -(Δείτε τα σχολεία ΕΔΩ)-, όπως σας είχαμε πληροφορήσει εδώ και αρκετό καιρό, αποτελούν συνέχεια των πέντε(5) προσλήψεων Ψυχολόγων(ΠΕ23), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πιλοτικά-(Δείτε το Πιλοτικό Πρόγραμμα ΕΔΩ).

2ον) Το Πρόγραμμα θα συνεχισθεί και για τα 2 επόμενα έτη(2018-19, 2019-2020) και οι προσλήψεις των 100 περίπου Ψυχολόγων(ΠΕ23) θα γίνουν από την αρχή των σχολικών ετών.

3ον) Για αυτές τις προσλήψεις χρησιμοποιούνται οι Αξιολογικοί Πίνακες του Ε.Ε.Π. και συγκεκριμένα των Ψυχολόγων(ΠΕ23) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.).

4ον) Ο κάθε προσληφθείς Ψυχολόγος(ΠΕ23) θα τοποθετείται σε ένα(1) ΕΠΑΛ και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες άλλων δυο(2), τριών(3) ή τεσσάρων(4) σχολείων κατά περίπτωση.

5ον) Η αποκτηθείσα προϋπηρεσία θα λογίζεται ως προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή και θα προσμετράται κανονικά.

6ον) Δείτε το Φ.Ε.Κ. με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Ψυχολόγων(ΠΕ23) - αλλά και των Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) - στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης ΕΔΩ

7ον) Δείτε τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου