Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Διαδικτυακή πλατφόρμα επιμόρφωσης Coursity: παρακολουθήστε δωρεάν εξ αποστάσεως σεμινάρια Ελληνικών Πανεπιστημίων

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαδίδεται ολοένα και περισσότερο στην χώρα μας, ικανοποιώντας τις διευρυμένες ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων, μέσω μιας ευέλικτης εκπαιδευτικής διαδικασίας που προσαρμόζεται στο χώρο και τον χρόνο που εξυπηρετεί τους εκπαιδευόμενους. Τις ανάγκες επιμόρφωσης πολλών πολιτών στην Ελλάδα επιχειρεί να καλύψει πλέον το Coursity, μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα επιμόρφωσης, που συντονίζεται από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Με τη μορφή βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, διάρκειας 4-8 εβδομάδων, τα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων και γνωστικών αντικειμένων, ενώ σε αυτά διδάσκουν καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων. Πρέπει επιπλέον να τονιστεί ότι η επιτυχής παρακολούθηση των σεμιναρίων οδηγεί στη λήψη- για όσους επιθυμούν, έναντι μικρού κόστους- πιστοποιητικού  από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου που προσφέρει το κάθε σεμινάριο. ​

Τι αλλάζει το Coursity σε όσα γνωρίζαμε έως σήμερα για τα εξ αποστάσεως σεμινάρια;

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις αποφεύγοντας τις παραδοσιακές σημειώσεις, ενώ με ένα διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών- σε ένα φιλικό περιβάλλον που στηρίζεται στις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες τεχνολογίες μάθησης- παρέχει κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιμόρφωσης.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε: ​
Προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες

●Για να συμμετέχουν σε μία καινοτόμα διαδικασία μάθησης.
●Για να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.
●Για να ενισχύσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες.
●Για να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους με πιστοποιητικό από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ελληνικών Πανεπιστημίων.

Επαγγελματίες

●Για να επιμορφωθούν με επιστημονική ποιότητα σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους.
●Για να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους με πιστοποιητικό από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ελληνικών Πανεπιστημίων

Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

●Για να επιμορφωθούν με ελκυστική και ενδιαφέρουσα μαθησιακή διαδικασία σε καίρια θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση.
●Για να συμμετέχουν σε μία καινοτόμα διαδικασία μάθησης.
●Για να εμπλουτίσουν το προσωπικό τους portfolio με εργασίες και projects.
●Για να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους με πιστοποιητικό από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ελληνικών Πανεπιστημίων.

Σε όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να έχουν πρόσβαση στη μάθηση, μέσω σεμιναρίων υψηλής ποιότητας, που πραγματοποιούνται με μία καινοτόμα διαδικασία σε πλατφόρμα τελευταίας τεχνολογίας.

Πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.coursity.gr/


Γεώργιος Καραούλης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου