Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Ποιες είναι οι 10 πιο φερέγγυες ασφαλιστικές στην Ελλάδα;

Μπορεί ο καταναλωτής να αξιοποιήσει τις πληροφορίες για την Φερεγγυότητα των ασφαλιστικών προς όφελος του;

Ο δείκτης Φερεγγυότητας μίας ασφαλιστικής, δηλαδή το απαιτούμενο κεφάλαιο φερεγγυότητας (SCR) αντανακλά την αξιοπιστία μίας ασφαλιστικής. Το ποσοστό αυτό προκύπτει, αν διαιρεθούν τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια της ασφαλιστικής με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας.

Οι έλεγχοι φερεγγυότητας στόχο έχουν την ενημέρωση και προστασία του πελάτη σχετικά με την ετοιμότητα των ασφαλιστικών απέναντι σε αντίξοες συνθήκες και περιόδους κρίσης.

Οι ασφαλιστικές βάσει του νέου εποπτικού καθεστώτος θα εξετάζονται για τους κινδύνους αγοράς, ρευστότητας, πιστωτικούς, ασφαλιστικούς, λειτουργικούς κινδύνους, κινδύνους αναντιστοιχίας ενεργητικού / παθητικού, κίνδυνοι συγκέντρωσης, κίνδυνοι φήμης.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων οι ασφαλιστικές είναι υποχρεωμένες να τα δημοσιεύουν στις ιστοσελίδες τους.

Οι δέκα πιο φερέγγυες σύμφωνα με τους πρώτους ελέγχους φερεγγυότητας είναι:


Οι 10 Ασφαλιστικές με τους υψηλότερους δείκτες Φερεγγυότητας

SCR
SCRχωρίς μεταβατικά μέτρα
 MCR
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
267%
267%
625%
ΟΡΙΖΩΝ
235%
234%
192%
INTERAMERICAN
186%
185%
397%
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
179%
179%
220%
ΕΥΡΩΠΗ
173%
173%
187%
ΕΘΝΙΚΗ
170%
86%
510%
NP Ασφαλιστική
168%
166%
664%
PERSONAL INSURANCE
165%
163.45%
314%
ERGO
143%
143%
399%
GENERALI
135%
131%
334%
ΔΥΝΑΜΙΣ
134%
134%
371%
Σύμφωνα με την Prudential B. Marghios & Partners στην Ελλάδα ο Δείκτης Φερεγγυότητας της μέσης ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας Ζωής ανέρχεται στο 224%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά μικρότερο, εάν συνυπολογιστεί η χρήση των μεταβατικών μέτρων και κυρίως του μεταβατικού μέτρου επιτοκίων (TM). Ο Δείκτης Φερεγγυότητας της μέσης ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων ανέρχεται στο 140%.

Οι εταιρείες που ξεχώρισαν βάσει των δεικτών φερεγγυότητας (SCR) και ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας (MCR) ήταν αυτές να κατάφεραν να έχουν οργανική κερδοφορία (τεχνικά αποτελέσματα), υψηλή ρευστότητα και επενδυτική διαφοροποίηση.

Για τον υπολογισμό του Solvency II, ο κίνδυνος της αγοράς παίζει σημαντικό ρόλο. Οι ασφαλιστικές που επέλεξαν ελληνικές τράπεζες για τα ρευστά διαθέσιμά τους είχαν αξιολόγηση στο 70% της αξίας των καταθέσεών τους λόγω του κινδύνου των ελληνικών τραπεζών. Οι εταιρείες που είχαν τα ίδια διαθέσιμα σε ξένες τράπεζες είχαν υψηλή αξιολόγηση, περίπου στο 100% περίπου των καταθέσεών

Ο καταναλωτής μπορεί να αξιοποιήσει τις εκθέσεις φερεγγυότητας και τις πληροφορίες που εκδίδουν οι ασφαλιστικές στις ιστοσελίδες, ωστόσο ο ίδιος ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει κάποιες βασικές ασφαλιστικές και οικονομικές λειτουργίες, διαφορετικά θα πρέπει να συμβουλευτεί τον ασφαλιστή του

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου