Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Διεθνές συνέδριο: Εκπαιδευτική ηγεσία, αποτελεσματική διοίκηση και ηθικές αξίες


Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής θα φιλοξενήσουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τις εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, το οποίο θα διεξαχθεί στις 24, 25 και 26 Νοεμβρίου 2017. 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει: α) κεντρικές ομιλίες από προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς του εξωτερικού (keynote speakers), β) διαλέξεις από διακεκριμένους έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής αξιολογίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, ο καθένας στο πλαίσιο ενός διακριτού γνωστικού πεδίου, γ) εισηγήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων, δ) στρογγυλά τραπέζια για ανοιχτή συζήτηση και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, ε) βιωματικά εργαστήρια σε θέματα ηγεσίας, και στ) ανάρτηση ανακοινώσεων (posters). 

Στις θεματικές ενότητες: 1) Ηθική, αξιολογία και εκπαίδευση, 2) Εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη, 3) Το σχολείο ως οργανισμός, 4) Ετερότητα και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: προκλήσεις για τη διοίκηση και την ηγεσία, 5) Τεχνολογίες, εκπαίδευση και ηγεσία, 6) Διοίκηση και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση, 7) Διδασκαλία, mentoring και coaching, 8) Οργάνωση και καινοτομία στην εκπαίδευση, 9) Οικονομία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό, 10) Στρατηγικός σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.leadership2017.uom.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου