Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Σχεδιάστε ένα ολοκληρωμένο business plan


Πολλοί νέοι επιχειρηματίες τρομάζουν στο άκουσμα των δύο αυτών λέξεων, αλλά ένα σωστό επιχειρηματικό σχέδιο είναι ίσως το σημαντικότερο βήμα στο ξεκίνημα ενός startup. Με πολύ απλά λόγια, είναι ένα πλάνο που περιγράφει τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει η επιχείρησή σας για το άμεσο μέλλον (τα επόμενα 2-5 χρόνια). Δεν αφορά μόνο την εσωτερική οργάνωση του startup, αλλά είναι ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας για την προσέλκυση συνεργατών και επενδυτών.

Το business plan δεν μένει στατικό, αλλά ενημερώνεται και εμπλουτίζεται κάθε φορά που το startup σας περνά από μια σημαντική φάση. Θα πρέπει να έχει μια έκταση 20-40 σελίδων. Μην το κάνετε πολύ μικρό, καθώς μάλλον δεν θα έχετε συμπεριλάβει σε αυτό όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά ούτε και πολύ μεγάλο ώστε να αποθαρρύνετε τους πιθανούς συνεργάτες από το να το μελετήσουν προσεκτικά. Θα πρέπει σε αυτό να περιγράφονται με σαφήνεια τα παρακάτω στοιχεία:

Η επιχειρηματική σας δραστηριότητα: με τι θα ασχοληθεί το startup σας; Ποια είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σχεδιάζετε να προσφέρετε; Περιγράψτε αναλυτικά τεχνολογίες και ορολογία, καθώς δεν θα είναι όλοι εξοικειωμένοι με τον τομέα που θα ασχοληθείτε.

Ο ανταγωνισμός: Υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες ήδη στην αγορά και τι μερίδιο κατέχουν; Σε ποια σημεία σκοπεύετε να διαφοροποιήσετε το δικό σας προϊόν/υπηρεσία από αυτά; Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς; Πώς είναι η γενικότερη κατάσταση της αγοράς; Τέλος, θα πρέπει να κάνετε και μια πρόβλεψη πωλήσεων και προσδοκώμενου μεριδίου αγοράς και μια ανάλυση SWOT (η οποία περιγράφει τις ευκαιρίες, τους κινδύνους, τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα).

Η στρατηγική marketing: Πώς σκοπεύετε να προωθήσετε το προϊόν/υπηρεσία σας; Ποια τιμολογιακή πολιτική θα ακολουθήσετε; Πώς θα το επικοινωνήσετε και πώς θα το διανέμετε;

Ο σχεδιασμός λειτουργιών: Περιγράψτε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος/υπηρεσίας σας, ξεκινώντας από την περιγραφή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού σας και συνεχίστε κάνοντας μια πρόβλεψη για μελλοντικές επεκτάσεις και επενδύσεις.

Ο οργανωσιακός σχεδιασμός: Συστηθείτε! Παρουσιάστε τη σύσταση τις ομάδας σας και τις ικανότητες των μελών της στον εκάστοτε σχετικό τομέα. Πολλοί επενδυτές θα θελήσουν να μάθουν αν έχετε τις κατάλληλες γνωριμίες για να υλοποιήσετε τους στόχους σας, οπότε ίσως θα πρέπει να αναφέρετε κάτι σχετικό. Εδώ θα πρέπει επίσης να αναφέρετε τη νομική μορφή της επιχείρησής σας και το οργανόγραμμα.

Ο οικονομικός σχεδιασμός: Κάντε μια εκτίμηση του κύκλου εργασιών, των εσόδων και των εξόδων που θα έχετε το πρώτο διάστημα λειτουργίας. Αν ο όρος «ταμειακές ροές» και «ισολογισμός» σας είναι άγνωστος, μάλλον θα χρειαστείτε τη συμβουλή κάποιου με περισσότερες γνώσεις στα οικονομικά.

Η εκτίμηση και αντιμετώπιση κινδύνων: Τι μπορεί να πάει στραβά; Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να το αντιμετωπίσετε; Ναι, θα πρέπει να περιγράψετε ακόμη και το χειρότερο δυνατό σενάριο…

Ακόμη, στο business plan θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα βιογραφικά των μελών του startup σας (συνήθως ως παράρτημα). Και φυσικά, αφότου το ολοκληρώσετε, αφιερώστε 2-3 σελίδες για να κάνετε μια σύνοψη (η επονομαζόμενη επιτελική σύνοψη), την οποία θα τοποθετήσετε πρώτη στο έγγραφο η οποία θα καθορίσει αν κάποιος θα συνεχίσει την ανάγνωση ή όχι. Τέλος, δώστε σημασία και στην εμφάνιση για να κερδίσετε τις εντυπώσεις.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου