Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

145 βοηθοί και διοικητικοί υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Ενωση απο διαγωνισμο της EPSO


Διαγωνισμό για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων, από τον οποίο θα προσληφθούν 145 νέα μέλη δημόσιας διοίκησης διενεργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Οι θέσεις αφορούν 70 διοικητικούς υπαλλήλους και 75 βοηθούς διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι θα υπηρετήσουν στην έδρα του Γραφείου στο Αλικάντε της Ισπανίας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διατηρούν τα πολιτικά τους δικαιώματα ως υπήκοοι κράτους-μέλους της ΕΕ, να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους (ισχύει για άνδρες υποψηφίους) και να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά δύο από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ: την πρώτη σε επίπεδο τουλάχιστον C1 και τη δεύτερη σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. Ειδικά η δεύτερη γλώσσα θα πρέπει να είναι η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική, η ισπανική ή η ιταλική και οπωσδήποτε διαφορετική από την πρώτη γλώσσα, στην οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση υποψηφιότητας.

Οι υποψήφιοι στην ειδικότητα διοικητικών υπαλλήλων θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου με διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον τριών ετών και επαγγελματική πείρα κατάλληλου επιπέδου και διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Για την ειδικότητα βοηθών απαιτείται τίτλος σπουδών Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τριετής προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ή δίπλωμα, το οποίο δίνει δικαίωμα εισόδου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία διάρκειας έξι ετών.

Οι προσληφθέντες θα συμμετέχουν ή θα παρέχουν στήριξη, ως βοηθοί, στις δραστηριότητες που αφορούν την προστασία των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (EUTM) και των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων (RCD). Καλούνται δε να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά έως τις 12 Φεβρουαρίου 2017 στον ιστότοπο της EPSO, http://jobs.eu-careers.eu


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου