Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

ΤτΕ: Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί λόγοι του brain drain


Μέσα σε πέντε χρόνια 223.000 νέοι Έλληνες έφυγαν από τη χώρα με κατεύθυνση τις περισσότερο αναπτυγμένες αναζητώντας εργασία με καλύτερη αμοιβή και προοπτικές.

Σύμφωνα με ειδική μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος από το 2008 μέχρι το 2013 σχεδόν 223.000 νέοι, μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας ηλικίας 25-39 ετών έφυγαν μόνιμα από τη χώρα με κατεύθυνση τις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες αναζητώντας εργασία με καλύτερη αμοιβή, καλύτερες προοπτικές κοινωνικής και οικονομικής προόδου. Τα αποτελέσματα των ερευνών συμφωνούν στο ότι το σύγχρονο κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα αφορά
  • νέους
  • άγαμους
  • με υψηλή μόρφωση
Η ισχυρή εκδήλωση του φαινομένου (brain drain) και η δυναμική του καθιστούν αναγκαίο να αποτυπωθούν και να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά του, να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίου εκδηλώνεται στην πραρούσα συγκυρία και να εντοπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Τα τέσσερα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η μελέτη είναι:
  • Ότι το φαινόμενο ως σύμπτωμα της πρόσφατης κρίσης έχει αναπτύξει δυναμική σε ότι αφορά το μέγεθος, την ένταση και τη διάρκειά του
  • Η εξερχόμενη ροή αφορά το τμήμα του εγχώριου εργατικού δυναμικού που διακρίνεται από ενότητα και υγεία, υψηλή μόρφωση και εξειδίκευση, μεγάλη κινητικότητα και απασχολησιμότητα
  • Αν και η βαθιά παρατεταμένη υφεσιακή διαταραχή αποτέλεσε την αφορμή για την εκδήλωσή του, τα βαθύτερα αίτιά του θα πρέπει να αναζητηθούν όχι μόνο στην πρόσφατη μακροοικονομική συγκυρία αλλά και στις χρόνιες αδυναμίες του εγχώριου παραγωγικού υποδείγματος
  • Στην εξήγηση του φαινομένου, δεν πρέπει να παραγνωριστούν ούτε η υστέρηση του εγχώριου εκπαιδευτικού συστήματος ούτε η αδυναμία της εγχώριας οικονομίας να διατηρήσει και να προσελκύσει ταλαντούχους ανθρώπους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου