Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Ολοκληρώθηκαν οι Ελληνoγερμανικές Ημέρες Έρευνας, Καινοτομίας και Νέων Επιστημόνων


Με τη διμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και των επιστημών να βρίσκεται στο επίκεντρο, πραγματοποιήθηκε χθες και σήμερα συνάντηση εργασίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με τίτλο «Ελληνο-Γερμανικές Ημέρες για την Έρευνα, την Καινοτομία και τους Νέους Επιστήμονες».

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Θωμάς Μαλούτας, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας, Τόμας Ραχέλ.

Οι περίπου 150 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τον απολογισμό του πρώτου Ελληνογερμανικού Προγράμματος Συνεργασίας για την Έρευνα και την Ανάπτυξη και συζήτησαν τις λεπτομέρειες ενός νέου προγράμματος συνεργασίας.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το μόνο διμερές ερευνητικό πρόγραμμα της Γερμανίας σε συνεργασία με άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος Ε&Α, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Έρευνας της Γερμανίας (BMBF) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) συγχρηματοδοτούν ερευνητικά έργα συνεργασίας στους τομείς της υγείας, της βιο-οικονομίας, της ενέργειας, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, της ψηφιοποίησης υπηρεσιών με επίκεντρο τον άνθρωπο, καθώς και σχετικά με υπηρεσίες / εφαρμογές ΤΠΕ, όπως επίσης έρευνα στους τομείς της νανοτεχνολογίας και της φωτονικής.

Στον τομέα της έρευνας για την υγεία, για παράδειγμα, οι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Eberhard Karls του Tübingen και στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα ερευνούν ανοσολογικές «υπογραφές», που μπορούν να χρησιμεύσουν ως βιολογικοί δείκτες στην ογκογένεση. Προτίθενται να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα μέθοδο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος για τη βελτίωση της θεραπείας του καρκίνου του μαστού. Στον τομέα των κοινωνικών επιστημών ένα άλλο έργο προσβλέπει στην ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για επιλεγμένες γερμανικές και ελληνικές κοινότητες και δήμους.

Το πρώτο Ελληνογερμανικό Πρόγραμμα Συνεργασίας για την Έρευνα και Ανάπτυξη ξεκίνησε τον Μάρτιο 2013 με σημαντικά αποτελέσματα. 23 προτάσεις επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση με βάση την επιστημονική αριστεία και οι ομάδες που συνεργάστηκαν, είχαν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τα σχέδια τους κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, ενώ Ελλάδα και Γερμανία έχουν διαθέσει πάνω από 10 εκ. ευρώ για τον σκοπό αυτό. «Με την πρωτοβουλία αυτή, κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στις δύο χώρες μας, οι οποίες ωφελούνται σημαντικά» δήλωσε ο κ. Ραχέλ, κατά την έναρξη της εκδήλωσης στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε και ο κ. Φωτάκης «περαιτέρω συνεργασία προβλέπεται μέσα από μια δεύτερη φάση διμερούς προγράμματος τριετου΄ς διάρκειας (συνολικού προϋπολογισμού 18 εκ. ευρώ από τις δύο χώρες), με στόχο να επικεντρωθεί σε ένα εκτεταμένο φάσμα ερευνητικών πεδίων. Το νέο πρόγραμμα θα υποστηρίξει οριζόντιες δράσεις, που επιτρέπουν την συμπληρωματικότητα με δράσεις του Ορίζοντα 2020 και εμβληματικές πρωτοβουλίες των δύο χωρών σε νέους τομείς προτεραιότητας.

Κατά τη διάρκεια των Ελληνογερμανικών Ημερών Έρευνας, Καινοτομίας και Νέων Επιστημόνων οι δύο Υπουργοί απένειμαν σε ομάδες νέων ερευνητών βραβεία για τις καλύτερες παρουσιάσεις των έργων τους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου