Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

ΟΑΕΔ: Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τα δύο προγράμματα στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης»


Από σήμερα το πρωϊ ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο portal του ΟΑΕΔ  προκειμένου να υπαχθούν οι ενδιαφερόμενοι στη δράση «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης».

Η συγκεκριμένη δράση αφορά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται:

(α) σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 έως και 31/8/2015 και είχαν την ιδιότητα του ανέργου για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 6μηνο που προηγήθηκε

(β) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους από 1/1/2015 έως 31/8/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναδρομική κάλυψη  δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές κ.α.) και την επιδότηση μέχρι 450 ευρώ μηνιαίως των καθαρών νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για ίσο χρονικό διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου