Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Χορήγηση 100 δανείων ύψους 6.000 ευρώ σε νέους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α.


Μετά από πιέσεις του Προέδρου του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλη, όπως ανακοινώθηκε, ο Πρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΑΥ) κ. Ε. Τσούκαλος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία το ταμείο χορηγεί 100 δάνεια ύψους 6.000 ευρώ έκαστο σε νέους ασφαλισμένους του για να βοηθηθούν στην πρώτη επαγγελματική τους εγκατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α.:

 http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=124886&nt=108&lang=1


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου