Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Η πρόσβαση των νέων σε ευκαιρίες απασχόλησης είναι πλέον ευκολότερη


Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, οι συνθήκες δεν φαίνεται να ευνοούν τους νέους που επιθυμούν να ενταχθούν στον επαγγελματικό στίβο. Η έλλειψη εμπειρίας και εργασιακών δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με την απουσία κατάλληλων ευκαιριών για την απόκτηση των εν λόγω δεξιοτήτων, είναι ορισμένα μόνο από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Ευρώπη. Καθώς διανύουν το δύσκολο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ολοκλήρωσης των σπουδών τους και της έναρξης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή την κρίσιμη περίοδο της ζωής τους.

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, οι συνθήκες δεν φαίνεται να ευνοούν τους νέους που επιθυμούν να ενταχθούν στον επαγγελματικό στίβο. Η έλλειψη εμπειρίας και εργασιακών δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με την απουσία κατάλληλων ευκαιριών για την απόκτηση των εν λόγω δεξιοτήτων, είναι ορισμένα μόνο από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Ευρώπη. Καθώς διανύουν το δύσκολο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ολοκλήρωσης των σπουδών τους και της έναρξης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή την κρίσιμη περίοδο της ζωής τους.

Το Drop'pin είναι ένας νέος δικτυακός τόπος που έχει ως στόχο να βοηθάει τους νέους να ανακαλύπτουν ευκαιρίες για την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους, φέρνοντάς τους πιο κοντά σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που μπορούν να προσφέρουν τέτοιες ευκαιρίες. Παρέχοντας συμβουλές και καθοδήγηση σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, το Drop'pin προσφέρεται για την ανταλλαγή ευκαιριών για νέους ανά την Ευρώπη, καθώς και για την προώθηση της κινητικότητας των νέων.

Τι μπορεί να κάνει το Drop'pin για τους νέους;

Το Drop'pin αποτελεί για τους νέους ένα μοναδικό μέσο για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων βελτίωσης τόσο της απασχολησιμότητάς όσο και των δεξιοτήτων τους σε έναν ενιαίο ιστοχώρο.

Οι ευκαιρίες είναι πολλές και ποικίλες. Περιλαμβάνουν προγράμματα μαθητείας, πρακτικής άσκησης, καθοδήγησης, εποπτείας, γλωσσικής κατάρτισης, καθώς και υποστήριξης για τη μετεγκατάσταση σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ως εγγεγραμμένοι χρήστες του ιστότοπου, οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να αναφορτώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, να υποβάλλουν αιτήσεις και να αξιολογούν ευκαιρίες, καθώς και να συμμετέχουν στην κοινότητα ομοτίμων του Drop'pin ανταλλάσσοντας εμπειρίες.


Drop'pin για εταιρείες και οργανισμούς

Το Drop'pin παρέχει σε εταιρείες και οργανισμούς έναν τρόπο να προβάλλουν τις ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν στους νέους, προσεγγίζοντας ένα ανομοιογενές κοινό ενεργών νέων ανθρώπων. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι το Drop'pin προάγει την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ των οργανισμών διευκολύνοντας τη δικτύωση, με στόχο τη δημιουργία νέων και μεγαλύτερων προγραμμάτων και ευκαιριών για νέους.

H Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας (EAfA) αποτελεί βασικό εταίρο του Drop'pin. Οι οργανισμοί που είναι μέλη της συμμαχίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη, δεσμεύτηκαν να διαθέσουν χιλιάδες νέες θέσεις μαθητείας τα επόμενα χρόνια και θα δημοσιεύουν αυτές τις ευκαιρίες στην πλατφόρμα του Drop'pin.


Drop'pin για σχολές και εκπαιδευτικούς φορείς

Όπως οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, έτσι και οι εκπαιδευτικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν το Drop'pin για να ανταλλάσσουν γνώσεις και να συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων που βοηθούν τους νέους να λάβουν τα κατάλληλα εφόδια για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί φορείς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και το Drop'pin αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία του εν λόγω έργου.

Το Drop'pin εγκαινιάστηκε επισήμως από την Επίτροπο για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την εργασιακή κινητικότητα, Marianne Thyssen, τον Ιούνιο του 2015.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Drop'pin και ανακαλύψτε αυτόν τον νέο ιστοχώρο ανταλλαγής ευκαιριών για τους νέους στην Ευρώπη.


Σχετικοί σύνδεσμοι:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου